دوره های زبان برنامه نویسی R

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

بوت کمپ آنلاین نوروزی برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم مقدماتی آمار و ریاضی بوت کمپ آنلاین نوروزی برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده