دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2016, MCSE 2016)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری آنلاین MCSA: Windows10 and Windows Server 2016

برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016 کلیک نمایید
180 ساعت +Network دوره حضوری آنلاین MCSA: Windows10 and Windows Server 2016