دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
60 ساعت Network+ دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNA

دوره آنلاین (لایو) CCNA فرزاد حیدری

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
60 ساعت Network+ دوره آنلاین (لایو) CCNA فرزاد حیدری

دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNP Enterprise Pack

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
100 ساعت CCNA دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNP Enterprise Pack