دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) Agile for Everyone (چابکی برای همه)

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Agile for Everyone (چابکی برای همه) کلیک کنید
12 ساعت - دوره آنلاین (لایو) Agile for Everyone (چابکی برای همه)

دوره حضوری آنلاین (لایو) DevOps Administration Pack

120 ساعت Network+ دوره حضوری آنلاین (لایو) DevOps Administration Pack