دوره آنلاین معماری سازمانی پیشرفته Advanced Enterprise Architecture - EA 2

دوره آنلاین معماری سازمانی پیشرفته Advanced Enterprise Architecture - EA 2

خلاصه دوره Advanced Enterprise Architecture - EA2 معماری سازمانی پیشرفته:

معماری سازمانی رویکردی جامع به سازمان در جهت تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی استراتژی‌ها و نیل به اهداف است. چارچوب‌های مختلفی به منظور به‌کارگیری معماری در سطح سازمان با اهداف مختلف وجود دارد. چارچوب معماری TOGAF که توسط The Open Group ارائه شده، رویکردی عمومی، انعطاف‌پذیر و قبل اختصاصی‌سازی (customizable) به معماری داشته و در طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها برای هدایت فعالیت‌های معماری و همچنین ایجاد و درونی‌سازی قابلیت معماری در سازمان استفاده می‌شود. در این دوره مبانی معماری سازمانی، اصول و مفاهیم پایه، لایه‌های معماری، کلیات مراحل و ترتیب و توالی فعالیت‌های معماری ارائه شده و اسناد اصلی معماری مبتنی بر چارچوب TOGAF 9 ارائه می‌شود.


اهداف دوره (Advanced Enterprise Architecture (EA2 معماری سازمانی پیشرفته :

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود تمامی مراحل و فعالیت‌های توسعه معماری را اجرا نموده و ماهیت غیرآبشاری آن را مدیریت نمایند. از متامدل چارچوب TOGAF به‌منظور توسعه معماری سازمان استفاده نموده و مخزن معماری را ایجاد و نگهداری نمایند. با استفاده از تکنیک‌های مختلف، مراحل مختلف توسعه معماری‌های موجود، مطلوب و گذار را به انجام برسانند و حاکمیت لازم برای اجرای برنامه‌های توسهع را تبیین و اجرا نمایند. برنامه‌های گذار را با استفاده از روش‌های تحلیل فاصله ارائه دهند. ذینفعان معماری، انتظارات و نیازمندی‌های ایشان را مدیریت کنند و همچنین مدل‌سازی و تأمین امنیت در معماری را به انجام رسانند.


سرفصل دوره :

• The Open Group
• TOGAF 9.1 structure and modules
• TOGAF definitions
• Architecture development method (ADM)
o Preliminary
o Vision
o Business architecture
o Information systems architecture
o Data architecture
o Technology architecture
o Opportunities & solutions
o Migration planning
o Implementation governance
o Architecture change management
o Requirements management
• Stakeholder management
• Enterprise continuum
• Architecture repository
• Architecture content framework
• Architecture partitioning
• Adapting the ADM
• ADM guidelines
• Reference models
• Architecture capability framework
• TOGAF certificates

برای مشاهده سرفصل دوره (Advanced Enterprise Architecture (EA2 معماری سازمانی پیشرفته (مبتنی بر TOGAF 9) کلیک کنید