دوره آنلاین (لایو) مفاهیم DevOps

دوره آنلاین (لایو) مفاهیم DevOps

خلاصه دوره مفاهیم DevOps:

دواپس مجموعه‌ای از روشها، فرایندها و ابزارها است که با تمرکز بر ارتباطات، همکاری و یکپارچگی بین تیم‌های توسعه نرم‌افزار و عملیات فناوری اطلاعات، ارزش‌های تولید شده را به‌طور سریع و مداوم به مشتریان نهایی می‌رساند. در واقع ادغام دو واژه Dev و Ops به این نکته اشاره دارد که توسعه و عملیات به عنوان دو تیم مستقل و کاملاً جدای از هم، جای خود را به تیم‌های چند تخصصی با مهارت‌ها، روش‌ها و ابزار یکپارچه داده ‌است. هدف ایجاد یک فرهنگ و زمینه کاری است که در آن بیلدها، تست‌ها و انتشار نرم‌افزار بتواند سرعت و به شکل قابل اعتمادتری انجام گیرد.گوشه ای از جلسه اول دوره آنلاین (لایو) مفاهیم DevOps سماتک - استاد شیدائیان

مدت دوره:

8 ساعت


پيش نياز:

گذراندن دوره چابکی برای همه و آشنایی با توسعه نرم افزار


مخاطب:

مدیران اجرایی، مدیران فنی، کارشناسان توسعه نرم افزار، اسکرام مسترها و مالکان محصول، مدیران و کارشناسان تیم استقرار و زیرساخت، مدیران و کارشناسان تست و کنترل کیفیت نرم افزار


اهداف دوره :

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
با مفهوم DevOps، مزایا و دلایل استفاده از آن آشنا می شود. اصول بنیادین DevOps را شرح دهد. فرهنگ، سازمان و فرآیندهای DevOps را در سازمان خود اجرایی سازد و با مفهوم رویکرد عرضه مستمر، خودکارسازی فرآیندهای تست و استقرار نرم افزار آشنا شود.


سرفصل دوره :

• DevOps چیست؟
• چالش های سازمان ها سنتی IT
• دیوار تضاد بین توسعه و عملیات
• تاریخچه پیدایش DevOps
• مزایای DevOps و دلایل استفاده از آن
• تعریف های مختلف DevOps
• اصول بنیادین DevOps
• ضد الگوهای DevOps
• فرهنگ DevOps
o فرهنگ تیمی در DevOps
o بهبود مستمر
o اصول و تفکر Kaizen
o اصل تجربه کردن
o اصل شجاعت
o اصل رهبری
o اصل بازخورد
o نحوه پیاده سازی فرهنگ DevOps
• سازمان DevOps
o قانون Conway
o مدل سازمانی DevOps
o خودمدیریتی در تیم های مستقل
o معماری بهینه نرم افزار در DevOps
o مشخصات معماری میکروسرویس
o نظارت در تیم های DevOps
o مفهوم BizDevOps
• فرآیندهای DevOps
o ارتباط DevOps با ITIL
o نقش مالک محصول در ITIL
o ارتباط DevOps با چابک
o چارچوب Cynefin
o ویژگی های تیم های چابک
o چارچوب اسکرام و نحوه مقیاس گذاری آن
o ارتباط DevOps با ناب (Lean)
o مفهوم اتلاف در اصول ناب
o اصول ناب و اصول شش سیگما
o مفهوم MVP در یک فرایند چابک
o مفهوم Story Mapping
o مفهوم Improvement Kata
• خودکارسازی در DevOps
o مفهوم خودکارسازی عرضه نرم افزار
o مزایای خودکارسازی
o مفهوم Everything As a Code
o مفهوم عرضه مستمر (Continuous Delivery) و مزایای آن
o اصول عرضه مستمر
o مفهوم Continuous Integration
o مفهوم Continuous Deployment
o مراحل عرضه مستمر و عرضه نرم افزار به صورت خودکار
o مفهوم Build Automation و نیازمندیهای آن
o مفهوم Test Automation
o رویکردهای TDD و BDD
o مفهوم Automated Deployment و مزایای آن
o استراتژی های Deployment
o مفهوم Data Center Automation (Automated Provisioning)
o میکروسرویس و Containerization
o مفهوم Agile DevOps
o معماری پایپلاین CD
• نحوه ارزیابی تیم های DevOps
• مانیتورینگ DevOps در سازمان


جزئیات سرفصل آموزشی دوره مفاهیم DevOps را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک