دوره آنلاین (لایو) CDCS ( متخصص مرکز داده)

دوره آنلاین (لایو) CDCS ( متخصص مرکز داده)

نام دوره:

دوره آموزشی CDCS (متخصص مرکز داده)
به همراه بررسی استانداردهای TIA و BICSI

خلاصه دوره CDCS (متخصص مرکز داده)

دوره CDCS سطح دوم از طراحی و ساخت تخصصی مراکز داده بوده و یکی از گواهینامه های ضروری برای مدیران و پرسنل مراکز داده حرفه ای محسوب می شود. افراد با معیارها و دانشی که در این دوره کسب می کنند می توانند قابلیت های مراکز داده خود را بهبود داده و مراکز داده جدید خود را به صورت صحیح طراحی نمایند .در این دوره روش محاسبات جهت طراحی مرکز داده آموزش داده خواهد شد.

مدت دوره:

24 ساعتگوشه ای از دوره آنلاین (لایو) CDCP سماتک - استاد محمود سجادی را تماشا کنیم . این دوره در واقع پیش نیاز دوره CDCS است و می تواند به شناخت بهتر از این دوره کمک کند.


اهداف دوره:

متخصصان در این دوره روش طراحی مرکز داده را با نگاه عمیق تر به استاندارد های TIA و BICSI آموزش خواهند دید و مدیران توانایی لازم جهت بهبود عملکرد مرکز داده و افزایش بهره وری را خواهند یافت.


سرفصل دوره:

• معرفی کامل انتخاب سایت و اتاق های ساختمان
• طراحی جامع بخش برق مرکز داده شامل طراحی و محاسبات ژنراتور، UPS و بانک باتری
• طراحی جامع بخش سرمایش مرکز داده شامل طراحی و محاسبات سیستم های سرمایش
• طراحی جامع بخش اعالم و اطفا مرکز داده شامل طراحی و محاسبات سیستم های مرتبط
• طراحی DCIM و شبکه مرکز داده
• بهبود عملکرد مرکز داده

جزئیات سرفصل آموزشی دوره CDCS ( متخصص مرکز داده) را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک