دوره آنلاین (لایو) CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس)

دوره آنلاین (لایو) CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس)

خلاصه دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس):

در این پکیج آموزشی دو دوره محبوب CEH از شرکت EC-Council و PWK از شرکت Offensive Security قرار داده شده است. هدف کلی این پکیج آماده ساختن دانشجویان برای شناسایی آسیب پذیری های مختلف در انواع زیر ساخت ها از جمله شبکه است تا در صورت وجود آسیب پذیری اقدامات لازم صورت گیرد.
دوره CEH: دوره Certified Ethical Hacking (هکر قانونمند) ، یکی از مطرح ترین دوره های هک و امنیت در جهان است. در این دوره دانشجویان به عنوان هکران کلاه سفید نحوه بازرسی از زیر ساخت های شبکه به طور قانونی در جهت یافتن آسیب پذیری های امنیتی را یاد خواهند گرفت. این دوره به شما کمک میکند تا وضعیت امنیتی یک سازمان را ارزیابی کنید تا مشخص شود آیا دسترسی غیر مجاز امکان پذیر است یا نه.
دوره PWK: دوره Penetration Testing with Kali Linux (تست نفوذ با کالی لینوکس) ، یک دوره گام به گام برای یادگیری تست نفوذ با سیستم عامل کالی لینوکس است. در این دوره علاوه بر ابزار و تکنیک های تست نفوذ ، طرز فکر یک هکر که برای تست نفوذ موفقیت آمیز نیاز است نیز آموزش داده میشود.


مدت دوره CEH و PWK:

60 ساعت

پیشنیاز دوره CEH و PWK:

دوره نتورک پلاس (Network+)


مخاطبین دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس):

• علاقه مندان به یادگیری مباحث هک و نفوذ
• مدیران فناوری اطلاعات
• کارشناسان تست نفوذ


سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) :

CEH:
Module 01: Introduction to Ethical Hacking
Module 02: Footprinting and Reconnaissance
Module 03: Scanning Networks
Module 04: Enumeration
Module 05: Vulnerability Analysis
Module 06: System Hacking
Module 07: Malware Threats
Module 08: Sniffing
Module 09: Social Engineering
Module 10: Denial-of-Service
Module 11: Session Hijacking
Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Module 13: Hacking Web Servers
Module 14: Hacking Web Applications
Module 15: SQL Injection
Module 16: Hacking Wireless Networks
Module 17: Hacking Mobile Platforms
Module 18: IoT Hacking
Module 19: Cloud Computing
Module 20: Cryptography
PWK:
Penetration Testing: What You Should Know
Getting Comfortable with Kali Linux
Command Line Fun
Practical Tools
Bash Scripting
Passive Information Gathering
Active Information Gathering
Vulnerability Scanning
Web Application Attacks
Introduction to Buffer Overflows
Windows Buffer Overflows
Linux Buffer Overflows
Client-Side Attacks
Locating Public Exploits
Fixing Exploits
File Transfers
Antivirus Evasion
Privilege Escalation
Password Attacks
Port Redirection and Tunneling
Active Directory Attacks
The Metasploit Framework
PowerShell Empire

جزئیات سرفصل آموزشی دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک