دوره آنلاین (لایو) UML مدل سازی سیستم و نرم افزار

دوره آنلاین (لایو) UML مدل سازی سیستم و نرم افزار

خلاصه دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار :

هدف از اين دوره آموزش مراحل تحليل، طراحي، توليد نرم افزار به روش شي ء گرا با كمك UML و در قالب فرآيند RUP است. در اين دوره از یک ابزار كمكي برای ترسیم نمودارها استفاده خواهد شد.

مدت آموزش UML مدل سازی سیستم و نرم افزار:

36 ساعت


پيش نياز دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار:

آشنايي با مفاهيم شيء گرايي


اهداف دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار:

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود: 1- كاربرد ها و اهداف UML را شرح دهد.
2- فرآيند RUP‌ را مختصراً تشريح كرده و محاسن آن را عنوان نمايد.
3- نحوه بكارگيري UML‌ را در فرآيند RUP بيان نمايد.
4- مرحله درك موضوع را با كمك Use Case ها به انجام رساند.
5- مرحله تحليل و طراحي را با كمك Class ها، Package ها، Activity Diagram انجام دهد.
6- مرحله توليد و ساخت را با كمك مشخصات پيشرفته Class ها، State Machine، Component انجام دهد.
7- مرحله انتقال را با كمك Deployment Diagram تكميل نمايد.
8- كليه مراحل بالا را با یک ابزار مناسب انجام دهد.

سرفصل دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار :

• Introduction to UML and Visual Modeling
• Classes and class Diagrams
• Relationships
• Common Mechanism and Diagrams
• Packages
• Use case and Use Case Diagrams
• Interaction Diagrams
• Activity Diagrams
• Events and Signals
• State Machines
• Component and Development
• Patterns and Framework
• Introduction to Object Constraint Language

جزئیات سرفصل آموزشی دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک