دوره آنلاینASP.NET Core 5.0, Web API, MVC, Entity Framework Core

دوره آنلاینASP.NET Core 5.0, Web API, MVC, Entity Framework Core

نام دوره:

ASP.NET Core 5.0, Web API, MVC, Entity Framework

مدت دوره:

45 ساعت

پيش نياز:

گذراندن دوره های Programming In C# (1) و Web Fundamental یا تسلط به مطالب دوره های مذکور

 اهداف دوره :

فناوری ASP.NET Core پلتفرمی یکپارچه و قابل اجرا روی سیستم عامل های Windows, Linux, Mac می باشد که بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط موسسه جهانی TechEmpower، توانسته است بالاترین سطح کارایی را نسبت به سایر فریم ورک های موجود از قبیل Node.js, Java Servlet کسب نماید و دارای کدهای Open-Source می باشد. این فناوری برای ساخت کلیه نرم افزارهای مدرن وب با قابلیت رایانش ابری در بستر اینترنت طراحی شده است. همچنین از طریق آن می توان سرویس های توزیع شده، برنامه های IoT و یا بک آفیس برای برنامه های موبایل تولید کرد. همچنین سامانه های تولید شده را نیز می توان روی وب سرورهایIIS, Nginx, Apache میزبانی نمود.

مخاطبین دوره :

تمامی افرادی که علاقه مند به یادگیری و تولید برنامه های Web-Based می باشند، و دوست دارند فقط با استفاده از استک فناوری مایکروسافت، نرم افزارهای قدرتمندی تولید نمایند می توانند در این دوره شرکت نمایند.


دستاوردها:

در انتهای دوره فراگیران توانایی طراحی و تولید سرویس های RESTfull جهت ارسال و دریافت اطلاعات، ارتباط با بانک های اطلاعاتی، فناوری ORM، طراحی و پیاده سازی فرم های اطلاعاتی، اعتبارسنجی دادها آشنا خواهند شد.


سرفصل آموزشی دوره: 

Environment Configuration
oSetup tools and IDE


Dotnet-CLI
oCommand
oCreate new project
oOverview project structure


Application Configuration
oProgram, Startup
oLaunch, Setting, Environment, Command line arguments


Middleware
oRequest delegate
oAsync/await
oType of middleware
Content generation
Request editing
Response editing
Short-circuit
oPipelining
oExtension method


Service
oInversion of control
oDependency injection
oObject life cycle


Web API apps
oRest Architecture
oDesign aspect
oRESTful
oController, Action
oEndpoint
oRouting
oURI best practice
oGET, POST, PUT, DELETE, PATCH
oActionResult, IActionResult


API Documentation
oSwagger
oXML documentation
oAPI Versioning


Repository Pattern


Entity Framework Core
oDbContext
oData model (Code First)
oFluent configuration
oId generation strategy (Identity, GUID, HILO)
oMigration
oSeed Data
oData relationship
One to one
One to many
Many to many
oLoading related data
Eager
Explicit
Lazy
oRefactoring repository


Secret Manager


AutoMapper
oViewModel/Data Transfer Object (DTO)
oProfile configuration
oCustom conversion


Parent/Child resource management service


Data validation
oField level oForm level oValidators Using built-in Custom validator


API Versioning
oBy Query
oBy URL
oBy Header
oDeprecation


Query Services
oPaging
oFiltering
oSorting
oSearching


Content Negotiation
oResponse
oMedia type
oCustom format


Model Binder


Filters


Web apps
oOverview
Mode View Controller (MVC)
Razor Page
Blazor WebAssembly
oChoose one of the above technologies, preferably Blazor
oImplement the visual part of the project
>
جزئیات سرفصل آموزشی دوره آنلاین ASP.NET Core 5.0, Web API, MVC, Entity Framework Core را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک