دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده

دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده

خلاصه دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده:

R یک زبان برنامه نویسی و یک محیط نرم افزار رایگان برای محاسبات آماری است که به طور گسترده توسط تحلیلگران داده، دانشمندان داده و آمار شناسان استفاده می‌شود. این زبان شامل تعداد زیادی بسته آماری، تحلیلی، گرافیکی متن باز است. این محیط طیف وسیعی از الگوریتم‌ها را ارائه می‌دهد که به طور وسیع در حوزه علم داده مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ مانند تجزیه و تحلیل سری های زمانی، طبقه بندی، خوشه بندی، مدل‌سازی خطی و غیره.زیبایی R در این است که برای انجام تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ساخته شده‌است. R به عنوان یک زبان برنامه‌نویسی پیشرو در علم آمار و داده، هرساله از نظر تعداد کاربران حدود 40٪ رشد می‌کند و تعداد بیشتری از سازمان‌ها از آن در فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند. R اکنون یک استاندارد پذیرفته شده است و قابلیت‌ ادغام با زبان های دیگر را دارد. به علاوه دارای یک جامعه گسترده از توسعه دهنده‌گان می باشد. دانشگاه‌های برتر جهان به دانشجویان خود زبان برنامه نویسی R را آموزش می‌دهند؛ زبان R نه تنها آکادمیک است ، بلکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ از جمله Uber ، Google ، Airbnb ، Facebook و غیره از این زبان برنامه نویسی استفاده می کنند.


مدت دوره برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده:

40 ساعت


پيشنياز دوره برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده:

آشنایی با مفاهیم مقدماتی آمار و ریاضی


مخاطب دوره برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده:

• متخصصان حوزه ي تحلیل داده و علم داده
• کارشنا سان واحد کسب وکار سازمان ها
• کارشناسان حوزه های اقتصادی، مالی، بازارسرمایه و بیمه
• دانشجويان تمامی گرایش های مدیریت
• دانشجویان رشته های مهندسی خصوصا رشته های کامپیوتر ، صنایع


اهداف دوره برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
با دانش به دست آمده در این دوره ، آماده خواهید بود تا اولین تجزیه و تحلیل داده های خود را انجام دهید


سرفصل دوره برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده:

• Intro to basics
• Vectors
• Matrices
• Factors
• Data frames
• Lists
• Conditionals and Control Flow
• Loops
• Functions
• The apply family
• Utilities
• The Art of Benchmarking
• Fine Tuning: Efficient Base R
• Diagnosing Problems: Code Profiling
• Turbo Charged Code: Parallel Programming
• The parallel Package
• foreach, future. Apply and Load Balancing
• Importing & Cleaning Data with R
• Common Data Problems
• Categorical and Text Data
• Advanced Data Problems
• Record Linkage
• Data Visualization with ggplot2
• Aesthetics
• Geometries
• Themes

جزئیات سرفصل آموزشی دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک