دوره حضوری آنلاین (لایو) مفاهیم DevOps

دوره حضوری آنلاین (لایو) مفاهیم DevOps

خلاصه دوره مفاهیم DevOps:

دواپس مجموعه‌ای از روشها، فرایندها و ابزارها است که با تمرکز بر ارتباطات، همکاری و یکپارچگی بین تیم‌های توسعه نرم‌افزار و عملیات فناوری اطلاعات، ارزش‌های تولید شده را به‌طور سریع و مداوم به مشتریان نهایی می‌رساند. در واقع ادغام دو واژه Dev و Ops به این نکته اشاره دارد که توسعه و عملیات به عنوان دو تیم مستقل و کاملاً جدای از هم، جای خود را به تیم‌های چند تخصصی با مهارت‌ها، روش‌ها و ابزار یکپارچه داده ‌است. هدف ایجاد یک فرهنگ و زمینه کاری است که در آن بیلدها، تست‌ها و انتشار نرم‌افزار بتواند سرعت و به شکل قابل اعتمادتری انجام گیرد.گوشه ای از جلسه اول دوره آنلاین (لایو) مفاهیم DevOps سماتک - استاد شیدائیان

مدت دوره:

8 ساعت


پيش نياز:

گذراندن دوره چابکی برای همه و آشنایی با توسعه نرم افزار


مخاطب:

مدیران اجرایی، مدیران فنی، کارشناسان توسعه نرم افزار، اسکرام مسترها و مالکان محصول، مدیران و کارشناسان تیم استقرار و زیرساخت، مدیران و کارشناسان تست و کنترل کیفیت نرم افزار


اهداف دوره :

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
با مفهوم DevOps، مزایا و دلایل استفاده از آن آشنا می شود. اصول بنیادین DevOps را شرح دهد. فرهنگ، سازمان و فرآیندهای DevOps را در سازمان خود اجرایی سازد و با مفهوم رویکرد عرضه مستمر، خودکارسازی فرآیندهای تست و استقرار نرم افزار آشنا شود.


پس از آشنایی با DevOps به شما توصیه می کنیم در دوره پیاده سازی DevOps که زمان برگزاری آن 120 ساعت می باشد شرکت کنید.

دوره حضوری آنلاین DevOps Administration Pack

 سرفصل دوره :

• DevOps چیست؟
• چالش های سازمان ها سنتی IT
• دیوار تضاد بین توسعه و عملیات
• تاریخچه پیدایش DevOps
• مزایای DevOps و دلایل استفاده از آن
• تعریف های مختلف DevOps
• اصول بنیادین DevOps
• ضد الگوهای DevOps
• فرهنگ DevOps
o فرهنگ تیمی در DevOps
o بهبود مستمر
o اصول و تفکر Kaizen
o اصل تجربه کردن
o اصل شجاعت
o اصل رهبری
o اصل بازخورد
o نحوه پیاده سازی فرهنگ DevOps
• سازمان DevOps
o قانون Conway
o مدل سازمانی DevOps
o خودمدیریتی در تیم های مستقل
o معماری بهینه نرم افزار در DevOps
o مشخصات معماری میکروسرویس
o نظارت در تیم های DevOps
o مفهوم BizDevOps
• فرآیندهای DevOps
o ارتباط DevOps با ITIL
o نقش مالک محصول در ITIL
o ارتباط DevOps با چابک
o چارچوب Cynefin
o ویژگی های تیم های چابک
o چارچوب اسکرام و نحوه مقیاس گذاری آن
o ارتباط DevOps با ناب (Lean)
o مفهوم اتلاف در اصول ناب
o اصول ناب و اصول شش سیگما
o مفهوم MVP در یک فرایند چابک
o مفهوم Story Mapping
o مفهوم Improvement Kata
• خودکارسازی در DevOps
o مفهوم خودکارسازی عرضه نرم افزار
o مزایای خودکارسازی
o مفهوم Everything As a Code
o مفهوم عرضه مستمر (Continuous Delivery) و مزایای آن
o اصول عرضه مستمر
o مفهوم Continuous Integration
o مفهوم Continuous Deployment
o مراحل عرضه مستمر و عرضه نرم افزار به صورت خودکار
o مفهوم Build Automation و نیازمندیهای آن
o مفهوم Test Automation
o رویکردهای TDD و BDD
o مفهوم Automated Deployment و مزایای آن
o استراتژی های Deployment
o مفهوم Data Center Automation (Automated Provisioning)
o میکروسرویس و Containerization
o مفهوم Agile DevOps
o معماری پایپلاین CD
• نحوه ارزیابی تیم های DevOps
• مانیتورینگ DevOps در سازمان


جزئیات سرفصل آموزشی دوره مفاهیم DevOps را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک