دوره حضوری آنلاین (لایو) ADO.NET Entity Framewrok 6

دوره حضوری آنلاین (لایو) ADO.NET Entity Framewrok 6

مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.
برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید