دوره حضوری Reinforcement Learning (RL) with Python

دوره حضوری Reinforcement Learning (RL) with Python

خلاصه دوره Reinforcement Learning (RL) with Python:

RL شاخه ای از Machine Learning است که در آن یک Agent یا یک ربات، با انجام اقداماتی و مشاهده ی نتایج آن، سعی می کند اقداماتی که نتایج بهتری پیامد خواهد داشت را یاد بگیرد.
معمولا وقتی از هوش مصنوعی صحبت می شود، به RL اشاره می شود. رباتی که به صورت هوشمندانه بتواند تعامل با محیط خودش را یاد بگیرد. مانند یک کودک که با انجام کارهایی، دیدن نتایج آن و گرفتن فیدبک از پدر و مادر و دوستان و محیط، دانش خود از اطراف را بروز می کند. یا مانند برنامه ای که قرار است بازی شطرنج را انجام دهد ولی در ابتدا فقط حرکات رندوم انجام می دهد ولی به مرور زمان با بازی های متعدد و دیدن نتیجه حرکات خودش، پیشرفت می کند.
از RL در حوزه متعدد و متفاوتی استفاده می شود، در ساخت خودروهای بدون راننده، بازی های کامپیوتری، تبلیغات هوشمندانه برای کاربران و ... استفاده می شود.


مدت دوره Reinforcement Learning (RL) with Python:

40 ساعت


پيشنياز دوره Reinforcement Learning (RL) with Python:

• تسلط بر زبان Python
• تسلط بر Machine Learning


مخاطب دوره Reinforcement Learning (RL) with Python:

• دانشجویان مقطع ارشد دوره هوش مصنوعی که درس Reinforcement Learning دارند.
• افرادی که در حوزه هوش مصنوعی یا Data Science کار کرده اند و قصد آشنایی با Reinforcement Learning دارند.


اهداف دوره Reinforcement Learning (RL) with Python:

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:
• با مباحث اولیه Reinforcement Learning و الگوریتم های مقدماتی و مهم آن آشنا شوند.
• از زبان پایتون برای ایجاد الگوریتم های Reinforcement Learning استفاده کنند.


سرفصل دوره Reinforcement Learning (RL) with Python:

• Introduction
• Multi-armed Bandits and Action-value Methods
• Finite Markov Decision Processes
• Dynamic Programming
• Policy Iteration and Value Iteration
• Monte Carlo Method
• Sarsa, Q-learning, & Expected Sarsa
• Dyna
• Value-function Approximation methods
• Deep reinforcement learning
• Actor-Critic Methods
• Keras-rl
• Open AI Gym

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Reinforcement Learning (RL) with Python را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک