دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCTCE

دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCTCE

خلاصه دوره MTCTCE میکروتیک:

در دوره آموزش MTCTCE مفاهیم و تنظیمات مربوط به کنترل پهنای باند و Firewall بر روی میکروتیک به طور کامل آموزش داده خواهد شد که پیش نیاز آن دوره MTCNA می باشد. در پایان دوره آموزش MTCTCE دانشجویان قادر به راه اندازی انواع Queue ها، انواع Filter ها و ... خواهند بود.


مدت دوره:

16 ساعت


پيش نياز:

دوره MTCNA


مدرس دوره:

مهندس فرزاد حیدری (مدرس رسمی و بین المللی میکروتیک)


اهداف دوره آموزش MTCTCE:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
- با مفاهیم پهنای باند و کنترل ترافیک با انواع فیلترها آشنایی پیدا کنند.
- با انواع فایروال ها و تنظیم آن برروی میکروتیک آشنایی پیدا می کنند.
- بر مدیریت صفحات وب و نحوه فیلتر کردن آنها تسلط پیدا کنند.
- با سرویس های مختلف مانند DHCP، DNS و ... تسلط و آشنایی پیدا کنند.


سرفصل دوره آموزشی MTCTCE:

1- Packet flow diagram
• Why this diagram is necessary?
• Full overview of all things covered by diagram
• Simple examples how packet travels through the diagram (routing, bridging, connection to router etc.) + LAB
• More complex examples of diagram usage + LAB
2- Firewall filter/nat/mangle
• Connection tracking
• Filter + LAB
- chains (default/custom)
- all rule "actions" covered
- most common rule "conditions" covered
• NAT + LAB
- chains (default/custom)
- all rule "actions" covered
- most common rule "conditions" covered
- NAT helpers
• Mangle + LAB
- chains (default/custom)
- all rule "actions" covered
- most common rule "conditions" covered
• Some complicated rule "conditions" covered("advanced", "extra" tab) + LAB
• uPNP
3- Quality of Service
• HTB
- HTB general information
- HTB implementation (queue tree)
- HTB structure + LAB
- HTB Dual Limitation + LAB
- HTB priority + LAB
• Burst + LAB
• Queue types
- FIFO + LAB
- SFQ + LAB
- RED + LAB
- PCQ + several LABs
- queue size + LAB
• Simple queues + LAB
• Simple queue and queue tree interaction
4- DNS client/cache
• Basic configuration + LAB
• Static DNS Entry + LAB
5- DHCP client/relay/server
• DHCP communication analysis
• DHCP-client identification/ configuration + LAB
• DHCP server configuration: + LAB
- DHCP networks
- DHCP options (build-in and custom)
- IP Pool
- advanced DHCP
• DHCP relay configuration + LAB
6- Web Proxy
• Basic configuration
• Proxy rule lists
- Access list + LAB
- Direct Access list + LAB
- Cache list + LAB
• Regular expression + LAB


جزئیات سرفصل آموزشی دوره MTCTCE را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک