آغاز دوره های برنامه نویسی، مهندسی شبکه و مدیریت IT

آغاز دوره های برنامه نویسی، مهندسی شبکه و مدیریت IT

دوره‌های زیر به زودی در سماتک آغاز می‌شوند:

دوره‌های مهندسی شبکه

دوره های شبکه

 


دوره های برنامه نویسی

دوره های برنامه نویسی

مرجع خبر: اخبار سماتک
تاریخ درج: 1397/05/30