دوره های سماتک (آذر و دی 97)

دوره های سماتک (آذر و دی 97)

لیست دوره هایی که به زودی در سماتک آغاز می شوند را از طریق دانلود pdfهای زیر مشاهده کنید. در این لیست، 16 درس برنامه نویسی، 11 درس مهندسی شبکه و 2 درس مدیریتی منتشر شده است. در صورتی که دوره مدنظر شما در لیست های زیر نیست، از طریق صفحه ثبت نام آنلاین لیست کلیه دوره ها را مشاهده کنید. برای رزرو دوره ها با شماره 88738394 تماس بگیرید.
دوره های برنامه نویسی دوره های مدیریتی


 

 دوره های مهندسی شبکه


 

 
مرجع خبر: سماتک
تاریخ درج: 1397/09/25