دوره های شهریور 97 سماتک

دوره های شهریور 97 سماتک

لیست دوره‌هایی که در شهریور 97 در سماتک آغاز می‌شوند به شرح زیر است برای دریافت فایل و اطلاع از تاریخ شروع دوره، مدرس، شهریه و روز و ساعت برگزاری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود لیست دوره‌ها

لیست فوق شامل 30 عنوان دوره زیر می‌باشد:

A+, Network+, Security+, MCSA, CCNA, MTCNA, MTCTCE, MTCWE, VMware, LPIC-1, HPE ATP Server Solutions v4, Certified Data Center Professional CDCP 

.Net Fundamentals, Programming in C#1, SQL Server Design, Java Fundamentals for Android Development, Android Application Development, iOS Programming, ASP.Net MVC 5, Web Design, Python, Oracle SQL & PL/SQL, Java SE 8 Programming & Developing Java EE 7 Platform, Practical ScrumXP & Agile for Software Teams, Foundation Level of Software Testing ISTQB, Design Pattern 

ITIL Foundation v3, BABOK, Enterprise Architecture Fundamentals 
تاریخ درج: 1397/06/04