دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید.

70 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA

دوره آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
70 ساعت Network+ دوره آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
120 ساعت CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

دوره جامع آنلاین Cisco ISE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش ISE کلیک کنید.
70 ساعت CompTIA Security+ ,Cisco CCNA دوره جامع آنلاین Cisco ISE

دوره آنلاین Cisco Application Centric Infrastructure - ACI

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Cisco Application Centric Infrastructure - ACI کلیک کنید
50 ساعت CCNP R&S و Virtualization Basic knowledge دوره آنلاین Cisco Application Centric Infrastructure - ACI

دوره آنلاین Securing Email with Cisco ESA

برای مشاهده سرفصل دوره Securing Email with Cisco ESA کلیک کنید
30 ساعت MCSA - CCNA دوره آنلاین Securing Email with Cisco ESA