دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
70 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA

دوره آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
70 ساعت Network+ دوره آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
120 ساعت CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

دوره آنلاین Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300

برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
50 ساعت CCNP ENCOR دوره آنلاین Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300