دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack

120 ساعت Network+ دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack

دوره آنلاین تحلیل کسب‌ و کار چابک

برای مشاهده سرفصل دوره تحلیل کسب‌وکار چابک کلیک کنید.

12 ساعت - دوره آنلاین تحلیل کسب‌ و کار چابک