دوره آموزشی Data Warehouse & ETL

دوره آموزشی Data Warehouse & ETL

دوره آموزشی
Data Warehouse Design & ETL Implementation using Microsoft SQL Server Integration Services 2014

برای پیاده سازی هوش تجاری BI یا Business Intelligence گام نخست جمع آوری و انبار کردن داده می شود. این عمل توسط ابزار SQL Server و SSIS و با طراحی انباره داده Data Warehouse و همچنین عملیات ETL واکشی داده ها آغاز می شود. در دوره آموزشی Data Warehouse & ETL طریقه طراحی Data Warehouse یا انباره داده و عملیات و فرآیند ETL انتقال اطلاعات و واکشی داده ها آموزش داده خواهد شد. در ادامه راجع به اهداف دوره آموزش Data Warehouse و همین طور کاربردهای آن توضیح داده می شود. اولین گام سازمان ها برای پیاده سازی BI پس از فراگیری مفاهیم کلی BI و هوش تجاری گذراندن دوره آموزشی Data Warehouse & ETL می باشد.

هدف دوره آموزش Data Warehouse & ETL:

آشنایی با طراحی و پیاده سازی Data Warehouse به صورت Subject Oriented. آشنایی با ابزار SSIS در طراحی و پیاده سازی فرآیند ETL (Extract / Transform / Load) جهت جمع آوری، یکسان سازی، تجمیع و بارگذاری داده ها در انباره داده (واکشی داده ها). در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود یک انباره داده را بر اساس اصول علمی طراحی کنند و داده هاي موجود در منابع داده سازمان را در اين ساختار جديد بارگذاري نمايند.

کاربرد دوره آموزش Data Warehouse & ETL:
راه اندازی سیستم های BI Business Intelligence، انبارش و تجميع داده هاي سازمان در انباره داده، پالايش داده ها

خلاصه سرفصل دوره آموزش Data Warehouse & ETL:

  • Understanding BI
  • Understanding Data Warehousing
  • Designing Data Warehouse
  •   Extract, Transform & Load Data
  • Simple Introduction to Data Quality Solutions
DQS Data Quality Services and MDS Master Data Servicesبرای مشاهده سرفصل کامل Data Warehouse کلیک کنید