دوره حضوری/ آنلاین Building HPE Hybrid IT Solutions

دوره حضوری/ آنلاین Building HPE Hybrid IT Solutions

خلاصه دوره Building HPE Hybrid IT Solutions:

در این دوره مخاطبان می توانند انواع راهکارهای بنیادی شرکت HPE برای مراکزداده، انواع تجهیزات ذخیره سازی و سرورها از جمله HPE ProLiant Gen10, 3Par, Nimble, OneView و… را بیاموزند و با نحوه انتخاب، پیکربندی، مدیریت، راهبری، پشتيباني و نگهداری تجهیزات شرکت HPE آشنا می شوند.


مدت دوره Building HPE Hybrid IT Solutions :

24 ساعت

پیش نیاز:

+NETWORK

اهداف دوره Building HPE Hybrid IT Solutions:

هدف از این دوره آموزش نحوه پیکربندی، بروزرسانی و عیب یابی سرورها و تجهیزات ذخیره سازی شرکت HPE است. در این دوره آموزشی راهکارهای دسترس پذیری به سرور و اطلاعات در سطح سخت افزار و نرم افزار معرفی و ایجاد وپیکربندیRaid ، نحوه تنظیمات ابزارهای مدیریتی نظیر ILO، تنظیمات مربوط بهOneView و بسیاری از موارد دیگر به طور کامل آموزش داده خواهد شد.سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions :


Describe, differentiate, and apply industry standard, foundational SMB architectures and technologies
• Identify and describe processor technologies and describe their use cases
• Identify and describe memory technologies and use cases
• Identify and describe storage technologies and use cases
• Identify and describe network technologies and their use cases
• Identify and describe system management technologies and use cases
• Identify and describe rack and power technologies and considerations

Differentiate the functions, features, and capabilities of HPE product and solution specific components and offerings

• Describe the differences among HPE server solutions and the workloads for which they are optimized
• Describe the differences among HPE storage solutions and the workloads for which they are optimized
• Describe the differences among HPE networking solutions and the workloads for which they are optimized
• Describe the differences among HPE management options

Recommend and position HPE SMB products, solutions, and appropriate services for customer use cases

• Recommend an HPE server based on a customer workload
• Given customer requirements/workload, identify the correct storage solution (HPE StoreOnce, HPE Nimble)
• Given a set of customer requirements, recommend the appropriate network solution
• Given a customer need, which management tool should you recommend?
• Explain the services offered by HPE as they apply to a data center infrastructure

Evaluate customer environment, and plan and design solutions using the HPE SMB portfolio to meet customer business requirements

• Identify and describe planning, design and sizing tools and when to use them
• Discover a customer’s business, technical requirements and the competitive landscape
• Design the solution within the given constraint to meet customer business and technical objectives
• Validate design, get sign-off, and document solution

Validate, install, configure, and their components

• Perform the physical installation process
• Configure each solution and subsystem
• Validate that install/configuration is successful
• Upgrade the solution and/or its subsystems

Troubleshoot and repair HPE SMB solution components

• Describe investigative steps and their importance
• Identify and describe troubleshooting tools and their use cases
• Troubleshoot issues
• Perform repair/replace procedures
• Apply proactive maintenance

Manage, monitor, administer, and operate HPE SMB solutions and their components

• Identify and describe management and administration tools and when to use them
• Perform management and monitoring tasks
• Administer and operate the solutions


جزئیات سرفصل آموزشی دوره Building HPE Hybrid IT Solutions را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک