دوره آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit

دوره آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit

نام دوره:

Oracle PL/SQL

مدت دوره:

40ساعت

پيش نياز:

Oracle SQL

خلاصه دوره

دانشجویان پس از طی این دوره قادر خواهند بود توسط زبان PL/SQL در پایگاه داده اوراکل زیر برناهه هایی از قبیل procedure ، function ، trigger ، package و غیره را ایجاد کنند و با امکانات اوراکل که مربوط به بهبود کارایی پایگاه داده و بهبود عمکرد پرس و جوها می‌باشد از جمله partitioning، indexing ، and summary data materialized views و performance tuning آشنا خواهند شد.

مخاطبین

برنامه نویسان اوراکل که از پایگاه داده اوراکل جهت پیاده سازی کسب و کار برنامه های خود استفاده می‌کنند
برنامه نویسان زبانهای گوناگون (java ، .net و غیره ) که جهت نگهدارای اطلاعات برنامه های خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند
طراحان و برنامه نویسان انباره داده (Data Warehouse) که برای پیاده سازی ETL های خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند
کارفرمایانی که از پایگاه داده اوراکل استفاده کرده و نیاز به کسب دانش بیشتر جهت استخراج و کار با داده های جمع آوری شده توسط برنامه های کاربردی دارند

اهداف دوره

رویه و تابع ایجاد کرده و روشهای مختلف استفاده از آنها را بشناسند
انواع پکیج ها را طراحی و ایجاد کنند
با انواع پکیج های از پیش ساخته اوراکل آشنا شده و از آنها در نوشتن برنامه های خود استفاده کنند
از روشهای overload رویه ها و توابع برای انعطاف پذیری بیشتر برنامه های کاربردی استفاده کنند
برای پوشش کسب و کارهای برنامه های کاربردی trigger تعریف کنند
با روش های گوناگون پیاده سازی SQL های پویا آشنا شوند
وابستگی های موجود در پایگاه داده را شناخته و مدیریت کنند از انتخاب های مربوط به بهبود کارایی از جمله پارتیش بندی ، ایندکس گذاری ، خلاصه سازی داده ها استفاده کنید
از امکانات پیشرفته دستورات SQL اوراکل از جمله توابع تحلیلی ، پرس و جوهای بازگشتی ، Temporary Table استفاده کنید

سرفصل‌ها

معرفی PL/SQL
تعریف کردن متغیرهای PL/SQL
نوشتن دستورات قابل اجرا
تعامل با پایگاه داده اوراکل: دستورات SQL در برنامه های PL/SQL
نوشتن ساختارهای کنترلی
کارکردن با نوع های داده ای ترکیبی
استفاده کردن از cursor های صریح
مدیریت کردن خطاها
ایجاد کردن رویه ها
ایجاد کردن خطاها و خطایابی زیربرنامه ها
ایحاد کردن پکیج ها
استفاده کردن ار پکیج های ارائه شده توسط اوراکل در پیاده سازی برنامه های کاربردی
استفاده کردن از SQL پویا
در نظر گرفتن ملاحظات برای کدهای PL/SQL
ایجاد کردن تریگرها
ایجاد کردن تریگرهای برای عملیات ترکیبی ، DDL ها و اتفاقات پایگاه داده
بهبود کارایی

Course Objectives

PL/SQL Fundamental Objectives
Introduction to PL/SQL
Declaring PL/SQL Identifiers
Writing Executable Statements
Interacting with the Oracle Server
Writing Control Structures
Working with Composite Data Types
Using Cursors
Handling Exceptions
Creating Stored Procedures and Functions

Creating Stored Procedures
Describe PL/SQL blocks and subprograms
Describe the uses and benefits of procedures
Create, call, and remove procedures
Use formal and actual parameters
Identify the available parameter-passing modes
Pass parameters using the positional, named, or combination techniques
Handle exceptions in procedures
View the procedure information

Creating Functions and Debugging Subprograms
Creating Stored Functions
The Difference Between Procedures and Functions
Developing Functions
Creating and Executing and Removing Functions
Identifying the Advantages of Using Stored Functions in SQL Statements
Using User-Defined Functions in SQL Statements
Using a PL/SQL Function in the SQL WITH Clause
Restrictions When Calling Functions from SQL statements

Creating Packages
Using PL/SQL Packages
The Components of a PL/SQL Package
The Visibility of a Package’s Components
Developing a PL/SQL Package
Creating the Package Specification and Package Body
Invoking the Package Constructs
Creating and Using Bodiless Packages
Removing a Package

Working with Packages
Overloading Subprograms
Using Forward Declarations to Solve Illegal Procedure Reference
Initializing Packages
Using Package Functions in SQL and Restrictions
Controlling Side Effects of PL/SQL Subprograms
Persistent State of Packages
Persistent State of Package Variables and Cursors
Using PL/SQL Tables of Records in Packages

Using Oracle-Supplied Packages in Application Development
Using Oracle-Supplied Packages
Examples of Some of the Oracle-Supplied Packages
How Does the DBMS_OUTPUT Package Work?
Using the UTL_FILE Package to Interact With Operating System Files
Using the UTL_MAIL Package

Using Dynamic SQL
The Execution Flow of SQL
Working With Dynamic SQL
When Do You Need Dynamic SQL?
Using Native Dynamic SQL (NDS)
Declaring Cursor Variables
Executing a PL/SQL Block Dynamically
Using Native Dynamic SQL to Compile PL/SQL Code

Design Considerations for PL/SQL Code
Standardize constants with a constant package
Standardize exceptions with an exception package
Write PL/SQL code that uses local subprograms
Grant Roles to PL/SQL Packages and Standalone Stored Subprograms
Use the NOCOPY compiler hint to pass parameters by reference
Use the PARALLEL ENABLE hint for optimization
Use the AUTONOMOUS TRANSACTION pragma to run independent transactions within a single transaction
Describe the differences between invoker rights and definer rights

Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers
Describe compound triggers
Describe mutating tables
Create triggers on DDL statements
Create triggers on system events
Display information about triggers

Oracle Index Optimization
Oracle Index types
Index cardinality
multi-column indexes
bitmap indexes
Index unique vs. index normal
Finding missing indexes
Partition Index and Local Indexes

Partitioning
Getting optimal pruning
Partition exchange loading
Partitioning and unusable indexes
Partitioning method
Partitioning key
Partition granularity
Partitioning Indexes
Local Prefixed Indexes
Local Non-Prefixed Indexes
Global Prefixed Indexes
Global Non-Prefixed Indexes
Efficient statistics management

Materialized view
Explain the benefits of materialized views
Increase application performance using Materialized Views
Learn how to create and use Materialized
Different types of materialized views
Views and Materialized View logs
Set Materialized Views to refresh in a variety of ways
Create materialized views
Create materialized view logs
Refreshing materialized views
Altering Materialized Views
Dropping Materialized views
Understand Materialized View Groups
Exploit Oracle’s Query Rewrite capability

Advanced Features For Query and Query Performance Tuning Tips
Oracle SQL Analytics
SQL Aggregate Functions
Oracle Hierarchies
Using With Clauseجزئیات سرفصل آموزشی دوره حضوری آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit  را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک