دوره آنلاین جامع Network Automation

دوره آنلاین جامع  Network Automation

نام دوره:

دوره جامع Network Automation


خلاصه دوره جامع Network Automation :

در شبکه های کامپیوتری عموماً ادمین های شبکه با مجموعه ای از تجهیزات از برندهای مختلف سروکار دارند، این تجهیزات شامل روترها، سوئیچ ها، فایروال ها می باشند. مجموعه از پیکربندی هایی که در این تجهیزات انجام می شود غالباً به صورت تکراری می باشند و در برخی مواقع پیچیده هستند. این فعالیت ها موجب می شوند :
1- زمان ارزشمند ادمین شبکه صرف امور تکراری شود.
2- احتمال خطای انسانی افزایش یابد.
3- فرآیند تحویل پروژه ها با کندی همراه شود.
به عنوان مثال فرض کنید ادمین شبکه مجبور به انجام یک پیکربندی مشابه در 200 دستگاه روتر که در شبکه WAN شرکت یا موسسه وجود دارد شود. این فرآیند علاوه بر زمان بر بودن می تواند همراه با خطاهای انسانی باشد که منجر به از دست رفتن دسترسی ادمین به روتر یا قطعی ارتباط ایجاد شده توسط روتر گردد.
تغییر در ساختار تجهیزات شبکه ای و امنیتی، حرکت به سوی شبکه های SDN(Software Define Network) و توسعه استفاده از رابط های API اهمیت اتوماسیون سازی را به جایی رساند که شرکت های بزرگی مانند سیسکو، جونیپر و ... اقدام به ایجاد مدارکی در حوزه اتوماسیون سازی برای تجهیزات خود نمایند.
برای ایجاد برنامه هایی که فرآیند پیکربندی تجهیزات را تسهیل نماید، می توان از زبان های برنامه نویسی مختلفی استفاده نمود. یکی از این زبان برنامه نویسی، Python می باشد که با مجموعه توانایی های این زبان برنامه نویسی، می توان از آن به عنوان یک ابزار قدرتمند به منظور ایجاد اسکریپت هایی که منجر به اتوماتیک شدن وظایف گردد استفاده نمود.
همانطور که پیش از این گفته شده ادمین های شبکه عموماً با تجهیزاتی از برندهای مختلف سروکار دارند، از این رو در این دوره علاوه بر بررسی نحوه اتوماسیون سازی تجهیزات شرکت سیسکو (Cisco)، با نحوه اتوماسیون سازی تجهیزات شرکت جونیپر(Juniper) و فورتی نت (Fortinet) نیز آشنا می شویم.


مدت دوره جامع Network Automation:

40 ساعت


پيش نياز دوره جامع Network Automation :

آشنایی با مفاهیم شبکه


مخاطب دوره جامع Network Automation :

• مهندسان و متخصصان شبکه
• مهندسان نرم افزار و برنامه نویسان


اهداف دوره جامع Network Automation:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
• آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون
• آشنایی با ماژول های پایتون و رابط هایی که امکان دسترسی به تجهیزات شبکه را فراهم می نمایند
• ایجاد برنامه هایی به منظور اتوماتیک نمودن فرآیندهای تکراری و زمان بر در تجهیزات شرکت های سیسکو، جونیپر و فورتی نت


سرفصل دوره:

1. Introduction to Network Automation
2. Introduction to Python
  2.1. Python Language Overview
  2.2. Installing Python on Windows
  2.3. Understanding Python Syntax
  2.4. Data Types and Variables
  2.5. Python Operators
  2.6. Input and Output
  2.7. Conditionals and Loops Syntax
3. Python Functions, Classes and Modules
  3.1. Python Functions
  3.2. Python Classes
  3.3. Python Modules
4. Data structures in Python
  4.1. Parsing Data (TXT, CSV, JSON, XML, YAML)
  4.2. Jinja2 Template
5. Communication with Network Devices
  5.1. Python Libraries (Modules)
    5.1.1 Pexpect Library
    5.1.2 Ncclient Library
    5.1.3 Telnetlib Library
    5.1.4 Paramiko Library
    5.1.5 Netmiko Library
    5.1.6 NAPALM Library
    5.1.7 Nornir Library
    5.1.8 PySNMP Library
  5.2. Structure Solutions
    5.2.1 NETCONF
    5.2.2 REST API
  5.3. Test Tools
    5.3.1 cURL
    5.3.2 Postman
6. Network Automation – Cisco Devices
  6.1 Devices with Unstructured Data Format
    6.1.1 Cisco Routers Scenarios
  6.2 Devices with Structured Data Format
    6.2.1 Cisco Router CSR 1000V
    6.2.2 Cisco Firepower Thread Defense (FTD)
7. Network Automation – Juniper Devices
  7.1 vSRX Automation
    7.1.1 PyEZ Module
    7.1.2 REST API-Explorer
    7.1.3 REST API
8. Network Automation – Fortinet Devices
  8.1 FortiOS Automation
    8.1.1 REST API
جزئیات سرفصل آموزشی دوره جامع Network Automation را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک