دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNP Security Pack

دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNP Security Pack

سیسکو همزمان با معرفی دوره‌های جدید، دوره CCNP Security را نیز با سرفصل‌ها و کد امتحانی تازه معرفی کرده است. برای دریافت مدرک CCNP Security شرکت در دو امتحان زیر لازم است. امتحان اول، مربوط به Core و امتحان دوم، از سری Concentration می باشد. برای شرکت در امتحانات CCNP Security نیازی به داشتن مدرک CCNA ندارید.

نحوه برگزاری دوره CCNP Security در سماتک به صورت کاملا عملی می باشد و دانشجویان می توانند از طریق ریموت به دستگاه واقعی نظیر ASA و Firepower متصل شوند و به صورت کامل عملیاتی سناریوهای امنیتی مختلف را پیاده سازی و تمرین کنند. دوره CCNP Security جدید سیسکو می تواند نقطه تمایز بزرگی برای علاقه مندان سیسکو باشد به نحوی که شانس استخدام در شرکت ها چه در داخل و چه در خارج از ایران را بسیار افزایش می دهد. متخصصینی که در دوره CCNP Security شرکت می کنند در صورت اشراف کامل به مطالب درسی می توانند در امتحانات بین المللی سیسکو شرکت کرده و نمره قبولی کسب کنند.گوشه ای از دوره حضوری CCNP Security Pack سماتک توسط استاد فرزاد حیدری

دوره CCNP Security

• SCOR (350-701)
Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR)
• SNCF (300-710)
Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall V1.0 (SSNGFW)
Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS (SSFIPS) اطلاعات دوره CCNP Security روی سایت سیسکو 

مدت دوره CCNP Security:

80 ساعت


پیش نیاز دوره CCNP Security:

CCNA

Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR) v1.0

خلاصه دوره CCNP Security:

The Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR) v1.0 course helps you prepare for the Cisco® CCNP® Security and CCIE® Security certifications and for senior-level security roles. In this course, you will master the skills and technologies you need to implement core Cisco security solutions to provide advanced threat protection against cybersecurity attacks. You will learn security for networks, cloud and content, endpoint protection, secure network access, visibility, and enforcements. You will get extensive hands-on experience deploying Cisco Firepower® Next-Generation Firewall and Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Firewall; configuring access control policies, mail policies, and 802.1X Authentication; and more. You will get introductory practice on Cisco Stealthwatch ® Enterprise and Cisco Stealthwatch Cloud threat detection features.
This course, including the self-paced material, helps prepare you to take the exam, Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (350-701 SCOR), which leads to the new CCNP Security, CCIE Security, and the Cisco Certified Specialist - Security Core certifications.

اهداف دوره CCNP Security:

دانشجویان پس از گذراندن این دوره CCNP Security قادر خواهند بود:

• Describe information security concepts and strategies within the network
• Describe common TCP/IP, network application, and endpoint attacks
• Describe how various network security technologies work together to guard against attacks
• Implement access control on Cisco ASA appliance and Cisco Firepower
Next-Generation Firewall • Describe and implement basic email content security features and functions provided by Cisco Email Security Appliance
• Describe and implement web content security features and functions provided by Cisco Web Security Appliance
• Describe Cisco Umbrella® security capabilities, deployment models, policy management, and Investigate console
• Introduce VPNs and describe cryptography solutions and algorithms
• Describe Cisco secure site-to-site connectivity solutions and explain how to deploy Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS®) Virtual Tunnel Interface (VTI)-based point-to-point IPsec VPNs, and point-to-point IPsec VPN on the Cisco ASA and Cisco Firepower Next-Generation Firewall (NGFW)
• Describe and deploy Cisco secure remote access connectivity solutions and describe how to configure 802.1X and Extensible Authentication Protocol (EAP) authentication
• Provide basic understanding of endpoint security and describe Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints architecture and basic features
• Examine various defenses on Cisco devices that protect the control and management plane
• Configure and verify Cisco IOS software Layer 2 and Layer 3 data plane controls
• Describe Cisco Stealthwatch Enterprise and Stealthwatch Cloud solutions
• Describe basics of cloud computing and common cloud attacks and how to secure cloud environment

سرفصل دوره CCNP Security:

Describing Information Security Concepts*
• Information Security Overview
• Assets, Vulnerabilities, and Countermeasures
• Managing Risk
• Vulnerability Assessment
• Understanding Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
Describing Common TCP/IP Attacks*
• Legacy TCP/IP Vulnerabilities
• IP Vulnerabilities
• Internet Control Message Protocol (ICMP) Vulnerabilities
• TCP Vulnerabilities
• User Datagram Protocol (UDP) Vulnerabilities
• Attack Surface and Attack Vectors
• Reconnaissance Attacks
• Access Attacks
• Man-in-the-Middle Attacks
• Denial of Service and Distributed Denial of Service Attacks
• Reflection and Amplification Attacks
• Spoofing Attacks
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Attacks
Describing Common Network Application Attacks*
• Password Attacks
• Domain Name System (DNS)-Based Attacks
• DNS Tunneling
• Web-Based Attacks
• HTTP 302 Cushioning
• Command Injections
• SQL Injections
• Cross-Site Scripting and Request Forgery
• Email-Based Attacks
Describing Common Endpoint Attacks*
• Buffer Overflow
• Malware
• Reconnaissance Attack
• Gaining Access and Control
• Gaining Access via Social Engineering
• Gaining Access via Web-Based Attacks
• Exploit Kits and Rootkits
• Privilege Escalation
• Post-Exploitation Phase
• Angler Exploit Kit
Describing Network Security Technologies
• Defense-in-Depth Strategy
• Defending Across the Attack Continuum
• Network Segmentation and Virtualization Overview
• Stateful Firewall Overview
• Security Intelligence Overview
• Threat Information Standardization
• Network-Based Malware Protection Overview
• Intrusion Prevention System (IPS) Overview
• Next Generation Firewall Overview
• Email Content Security Overview
• Web Content Security Overview
• Threat Analytic Systems Overview
• DNS Security Overview
• Authentication, Authorization, and Accounting Overview
• Identity and Access Management Overview
• Virtual Private Network Technology Overview
• Network Security Device Form Factors Overview
Deploying Cisco ASA Firewall
• Cisco ASA Deployment Types
• Cisco ASA Interface Security Levels
• Cisco ASA Objects and Object Groups
• Network Address Translation
• Cisco ASA Interface Access Control Lists (ACLs)
• Cisco ASA Global ACLs
• Cisco ASA Advanced Access Policies
• Cisco ASA High Availability Overview
Deploying Cisco Firepower Next-Generation Firewall
• Cisco Firepower NGFW Deployments
• Cisco Firepower NGFW Packet Processing and Policies
• Cisco Firepower NGFW Objects
• Cisco Firepower NGFW Network Address Translation (NAT)
• Cisco Firepower NGFW Prefilter Policies
• Cisco Firepower NGFW Access Control Policies
• Cisco Firepower NGFW Security Intelligence
• Cisco Firepower NGFW Discovery Policies
• Cisco Firepower NGFW IPS Policies
• Cisco Firepower NGFW Malware and File Policies
Deploying Email Content Security
• Cisco Email Content Security Overview
• Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Overview
• Email Pipeline Overview
• Public and Private Listeners
• Host Access Table Overview
• Recipient Access Table Overview
• Mail Policies Overview
• Protection Against Spam and Graymail
• Anti-virus and Anti-malware Protection
• Outbreak Filters
• Content Filters
• Data Loss Prevention
• Email Encryption
Deploying Web Content Security
• Cisco Web Security Appliance (WSA) Overview
• Deployment Options
• Network Users Authentication
• Secure HTTP (HTTPS) Traffic Decryption
• Access Policies and Identification Profiles
• Acceptable Use Controls Settings
• Anti-Malware Protection
Deploying Cisco Umbrella*
• Cisco Umbrella Architecture
• Deploying Cisco Umbrella
• Cisco Umbrella Roaming Client
• Managing Cisco Umbrella
• Cisco Umbrella Investigate Overview and Concepts
Explaining VPN Technologies and Cryptography
• VPN Definition
• VPN Types
• Secure Communication and Cryptographic Services
• Keys in Cryptography
• Public Key Infrastructure
Introducing Cisco Secure Site-to-Site VPN Solutions
• Site-to-Site VPN Topologies
• IPsec VPN Overview
• IPsec Static Crypto Maps
• IPsec Static Virtual Tunnel Interface
• Dynamic Multipoint VPN
• Cisco IOS FlexVPN
Deploying Cisco IOS VTI-Based Point-to-Point IPsec VPNs
• Cisco IOS VTIs
• Static VTI Point-to-Point IPsec Internet Key Exchange (IKE) v2 VPN Configuration
Deploying Point-to-Point IPsec VPNs on the Cisco ASA and Cisco Firepower NGFW
• Point-to-Point VPNs on the Cisco ASA and Cisco Firepower NGFW
• Cisco ASA Point-to-Point VPN Configuration
• Cisco Firepower NGFW Point-to-Point VPN Configuration
Introducing Cisco Secure Remote Access VPN Solutions
• Remote Access VPN Components
• Remote Access VPN Technologies
• Secure Sockets Layer (SSL) Overview
Deploying Remote Access SSL VPNs on the Cisco ASA and Cisco Firepower NGFW
• Remote Access Configuration Concepts
• Connection Profiles
• Group Policies
• Cisco ASA Remote Access VPN Configuration
• Cisco Firepower NGFW Remote Access VPN Configuration
Explaining Cisco Secure Network Access Solutions
• Cisco Secure Network Access
• Cisco Secure Network Access Components
• AAA Role in Cisco Secure Network Access Solution
• Cisco Identity Services Engine
• Cisco TrustSec
Describing 802.1X Authentication
• 802.1X and Extensible Authentication Protocol (EAP)
• EAP Methods
• Role of Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) in 802.1X Communications
• RADIUS Change of Authorization
Configuring 802.1X Authentication
• Cisco Catalyst® Switch 802.1X Configuration
• Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 802.1X Configuration
• Cisco Identity Services Engine (ISE) 802.1X Configuration
• Supplicant 802.1x Configuration
• Cisco Central Web Authentication
Describing Endpoint Security Technologies*
• Host-Based Personal Firewall
• Host-Based Anti-Virus
• Host-Based Intrusion Prevention System
• Application Whitelists and Blacklists
• Host-Based Malware Protection
• Sandboxing Overview
• File Integrity Checking
Deploying Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints*
• Cisco AMP for Endpoints Architecture
• Cisco AMP for Endpoints Engines
• Retrospective Security with Cisco AMP
• Cisco AMP Device and File Trajectory
• Managing Cisco AMP for Endpoints
Introducing Network Infrastructure Protection*
• Identifying Network Device Planes
• Control Plane Security Controls
• Management Plane Security Controls
• Network Telemetry
• Layer 2 Data Plane Security Controls
• Layer 3 Data Plane Security Controls
Deploying Control Plane Security Controls*
• Infrastructure ACLs
• Control Plane Policing
• Control Plane Protection
• Routing Protocol Security
Deploying Layer 2 Data Plane Security Controls*
• Overview of Layer 2 Data Plane Security Controls
• Virtual LAN (VLAN)-Based Attacks Mitigation
• Spanning Tree Protocol (STP) Attacks Mitigation
• Port Security
• Private VLANs
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Snooping
• Address Resolution Protocol (ARP) Inspection
• Storm Control
• MACsec Encryption
Deploying Layer 3 Data Plane Security Controls*
• Infrastructure Antispoofing ACLs
• Unicast Reverse Path Forwarding
• IP Source Guard
Deploying Management Plane Security Controls*
• Cisco Secure Management Access
• Simple Network Management Protocol Version 3
• Secure Access to Cisco Devices
• AAA for Management Access
Deploying Traffic Telemetry Methods*
• Network Time Protocol
• Device and Network Events Logging and Export
• Network Traffic Monitoring Using NetFlow
Deploying Cisco Stealthwatch Enterprise*
• Cisco Stealthwatch Offerings Overview
• Cisco Stealthwatch Enterprise Required Components
• Flow Stitching and Deduplication
• Stealthwatch Enterprise Optional Components
• Stealthwatch Enterprise and ISE Integration
• Cisco Stealthwatch with Cognitive Analytics
• Cisco Encrypted Traffic Analytics
• Host Groups
• Security Events and Alarms
• Host, Role, and Default Policies
Describing Cloud and Common Cloud Attacks*
• Evolution of Cloud Computing
• Cloud Service Models
• Security Responsibilities in Cloud
• Cloud Deployment Models
• Common Security Threats in Cloud
• Patch Management in the Cloud
• Security Assessment in the Cloud
Securing the Cloud*
• Cisco Threat-Centric Approach to Network Security
• Cloud Physical Environment Security
• Application and Workload Security
• Cloud Management and API Security
• Network Function Virtualization (NFV) and Virtual Network Functions (VNF)
• Cisco NFV Examples
• Reporting and Threat Visibility in Cloud
• Cloud Access Security Broker
• Cisco CloudLock®
• OAuth and OAuth Attacks
Deploying Cisco Stealthwatch Cloud*
• Cisco Stealthwatch Cloud for Public Cloud Monitoring
• Cisco Stealthwatch Cloud for Private Network Monitoring
• Cisco Stealthwatch Cloud Operations
Describing Software-Defined Networking (SDN*)
• Software-Defined Networking Concepts
• Network Programmability and Automation
• Cisco Platforms and APIs
• Basic Python Scripts for Automation
* This section is self-study material that can be done at your own pace if you are taking the instructor-led version of this course.
Lab outline
• Configure Network Settings and NAT on Cisco ASA
• Configure Cisco ASA Access Control Policies
• Configure Cisco Firepower NGFW NAT
• Configure Cisco Firepower NGFW Access Control Policy
• Configure Cisco Firepower NGFW Discovery and IPS Policy
• Configure Cisco NGFW Malware and File Policy
• Configure Listener, Host Access Table (HAT), and Recipient Access Table (RAT) on Cisco Email Security Appliance (ESA)
• Configure Mail Policies
• Configure Proxy Services, Authentication, and HTTPS Decryption
• Enforce Acceptable Use Control and Malware Protection
• Examine the Umbrella Dashboard
• Examine Cisco Umbrella Investigate
• Explore DNS Ransomware Protection by Cisco Umbrella
• Configure Static VTI Point-to-Point IPsec IKEv2 Tunnel
• Configure Point-to-Point VPN between the Cisco ASA and Cisco Firepower NGFW
• Configure Remote Access VPN on the Cisco Firepower NGFW
• Explore Cisco AMP for Endpoints
• Perform Endpoint Analysis Using AMP for Endpoints Console
• Explore File Ransomware Protection by Cisco AMP for Endpoints Console
• Explore Cisco Stealthwatch Enterprise v6.9.3
• Explore Cognitive Threat Analytics (CTA) in Stealthwatch Enterprise v7.0
• Explore the Cisco Cloudlock Dashboard and User Security
• Explore Cisco Cloudlock Application and Data Security
• Explore Cisco Stealthwatch Cloud
• Explore Stealthwatch Cloud Alert Settings, Watchlists, and Sensors


Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW) v1.0

خلاصه دوره CCNP Security:

The Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW) v1.0 course shows you how to deploy and use Cisco Firepower® Threat Defense system. This hands-on course gives you knowledge and skills to use and configure Cisco® Firepower Threat Defense technology, beginning with initial device setup and configuration and including routing, high availability, Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) to Cisco Firepower Threat Defense migration, traffic control, and Network Address Translation (NAT). You will learn how to implement advanced Next-Generation Firewall (NGFW) and Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) features, including network intelligence, file type detection, network-based malware detection, and deep packet inspection. You will also learn how to configure site-to-site VPN, remote-access VPN, and SSL decryption before moving on to detailed analysis, system administration, and troubleshooting. This course helps you prepare to take the exam, Securing Networks with Cisco Firepower (300-710 SNCF), which leads to CCNP Security and Cisco Certified Specialist – Network Security Firepower certifications. The 300-710 SNCF exam has a second preparation course as well, Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation Intrusion Prevention System (SSFIPS). You can take these courses in any order.

اهداف دوره CCNP Security:

دانشجویان پس از گذراندن این دوره قادر خواهند بود:

• Describe key concepts of NGIPS and NGFW technology and the Cisco Firepower Threat Defense system, and identify deployment scenarios
• Perform initial Cisco Firepower Threat Defense device configuration and setup tasks
• Describe how to manage traffic and implement Quality of Service (QoS) using Cisco Firepower Threat Defense
• Describe how to implement NAT by using Cisco Firepower Threat Defense
• Perform an initial network discovery, using Cisco Firepower to identify hosts, applications, and services
• Describe the behavior, usage, and implementation procedure for access control policies
• Describe the concepts and procedures for implementing security intelligence features
• Describe Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Networks and the procedures for implementing file control and advanced malware protection
• Implement and manage intrusion policies
• Describe the components and configuration of site-to-site VPN
• Describe and configure a remote-access SSL VPN that uses Cisco AnyConnect®
• Describe SSL decryption capabilities and usage

سرفصل دوره CCNP Security:

Cisco Firepower Threat Defense Overview
• Examining Firewall and IPS Technology
• Firepower Threat Defense Features and Components
• Examining Firepower Platforms
• Examining Firepower Threat Defense Licensing
• Cisco Firepower Implementation Use Cases
Cisco Firepower NGFW Device Configuration
• Firepower Threat Defense Device Registration
• FXOS and Firepower Device Manager
• Initial Device Setup
• Managing NGFW Devices
• Examining Firepower Management Center Policies
• Examining Objects
• Examining System Configuration and Health Monitoring
• Device Management
• Examining Firepower High Availability
• Configuring High Availability
• Cisco ASA to Firepower Migration
• Migrating from Cisco ASA to Firepower Threat Defense
Cisco Firepower NGFW Traffic Control
• Firepower Threat Defense Packet Processing
• Implementing QoS
• Bypassing Traffic
Cisco Firepower NGFW Address Translation
• NAT Basics
• Implementing NAT
• NAT Rule Examples
• Implementing NAT
Cisco Firepower Discovery
• Examining Network Discovery
• Configuring Network Discovery
Implementing Access Control Policies
• Examining Access Control Policies
• Examining Access Control Policy Rules and Default Action
• Implementing Further Inspection
• Examining Connection Events
• Access Control Policy Advanced Settings
• Access Control Policy Considerations
• Implementing an Access Control Policy
Security Intelligence
• Examining Security Intelligence
• Examining Security Intelligence Objects
• Security Intelligence Deployment and Logging
• Implementing Security Intelligence
File Control and Advanced Malware Protection
• Examining Malware and File Policy
• Examining Advanced Malware Protection
Next-Generation Intrusion Prevention Systems
• Examining Intrusion Prevention and Snort Rules
• Examining Variables and Variable Sets
• Examining Intrusion Policies
Site-to-Site VPN
• Examining IPsec
• Site-to-Site VPN Configuration
• Site-to-Site VPN Troubleshooting
• Implementing Site-to-Site VPN
Remote-Access VPN
• Examining Remote-Access VPN
• Examining Public-Key Cryptography and Certificates
• Examining Certificate Enrollment
• Remote-Access VPN Configuration
• Implementing Remote-Access VPN
SSL Decryption
• Examining SSL Decryption
• Configuring SSL Policies
• SSL Decryption Best Practices and Monitoring
Detailed Analysis Techniques
• Examining Event Analysis
• Examining Event Types
• Examining Contextual Data
• Examining Analysis Tools
• Threat Analysis
System Administration
• Managing Updates
• Examining User Account Management Features
• Configuring User Accounts
• System Administration
Cisco Firepower Troubleshooting
• Examining Common Misconfigurations
• Examining Troubleshooting Commands
• Firepower Troubleshooti
Lab outline
• Initial Device Setup
• Device Management
• Configuring High Availability
• Migrating from Cisco ASA to Cisco Firepower Threat Defense
• Implementing QoS
• Implementing NAT
• Configuring Network Discovery
• Implementing an Access Control Policy
• Implementing Security Intelligence
• Implementing Site-to-Site VPN
• Implementing Remote Access VPN
• Threat Analysis
• System Administration
• Firepower Troubleshooting


Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS (SSFIPS)

خلاصه دوره CCNP Security:

The Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS (SSFIPS) v4.0 course shows you how to deploy and use Cisco Firepower® Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS). This hands-on course gives you the knowledge and skills to use the platform features and includes firewall security concepts, platform architecture and key features; in-depth event analysis including detection of network-based malware and file type, NGIPS tuning and configuration including application control, security intelligence, firewall, and network-based malware and file controls; Snort® rules language; file and malware inspection, security intelligence, and network analysis policy configuration designed to detect traffic patterns; configuration and deployment of correlation policies to take action based on events detected; troubleshooting; system and user administration tasks, and more.
This course helps you prepare to take the exam, Securing Networks with Cisco Firepower (300-710 SNCF), which leads to CCNP Security and Cisco Certified Specialist – Network Security Firepower certifications. The 300-710 SNCF exam has a second preparation course as well, Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW). You can take these courses in any order.

اهداف دوره CCNP Security:

دانشجویان پس از گذراندن این دوره قادر خواهند بود:

• Describe the components of Cisco Firepower Threat Defense and the managed device registration process
• Detail Next-Generation Firewalls (NGFW) traffic control and configure the Cisco Firepower system for network discovery
• Implement access control policies and describe access control policy advanced features
• Configure security intelligences features and the Advanced Malware Protection (AMP) for Networks implementation procedure for file control and advanced malware protection
• Implement and manage intrusion and network analysis policies for NGIPS inspection
• Describe and demonstrate the detailed analysis techniques and reporting features provided by the Cisco Firepower Management Center
• Integrate the Cisco Firepower Management Center with an external logging destination
• Describe and demonstrate the external alerting options available to Cisco Firepower Management Center and configure a correlation policy
• Describe key Cisco Firepower Management Center software update and user account management features
• Identify commonly misconfigured settings within the Cisco Firepower Management Center and use basic commands to troubleshoot a Cisco Firepower Threat Defense device

سرفصل دوره CCNP Security:

• Cisco Firepower Threat Defense Overview
• Cisco Firepower NGFW Device Configuration
• Cisco Firepower NGFW Traffic Control
• Cisco Firepower Discovery
• Implementing Access Control Policies
• Security Intelligence
• File Control and Advanced Malware Protection
• Next-Generation Intrusion Prevention Systems
• Network Analysis Policies
• Detailed Analysis Techniques
• Cisco Firepower Platform Integration
• Alerting and Correlation Policies
• System Administration
• Cisco Firepower Troubleshooting
Lab Outline
• Initial Device Setup
• Device Management
• Configuring Network Discovery
• Implementing and Access Control Policy
• Implementing Security Intelligence
• File Control and Advanced Malware Protection
• Implementing NGIPS
• Customizing a Network Analysis Policy
• Detailed Analysis
• Configuring Cisco Firepower Platform Integration with Splunk
• Configuring Alerting and Event Correlation
• System Administration
• Cisco Firepower Troubleshooting

جزئیات سرفصل آموزشی دوره CCNP Security Pack (New( را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک