دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین CEH + PWK Pack (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس)

برای مشاهده سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
60 ساعت دوره +Network دوره حضوری/ آنلاین CEH + PWK Pack (پکیج CEH و تست نفوذ با کالی لینوکس)

دوره آنلاین بلاک چین BlockChain

برای مشاهده سرفصل دوره بلاک چین BlockChain کلیک کنید
20 ساعت - دوره آنلاین بلاک چین BlockChain

دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013

برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید
24 ساعت - دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013

دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC)

برای مشاهده سرفصل دوره مرکز عملیات امنیت (soc) کلیک کنید.
120 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC)