دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین ASP.NET Core 6 and Angular 14 with Material

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) ASP.NET Core 6.0 and Angular 14.0 with Material کلیک کنید.
45 ساعت Programming C# 1, آشنایی با HTML & CSS دوره آنلاین ASP.NET Core 6 and Angular 14 with Material

دوره آنلاین ASP.NET Core 6.0, Web API, EF and Blazor with Material

برای مشاهده سرفصل دوره ASP.NET Core 6.0, Web API, EF and Blazor with Material  کلیک کنید.
45 ساعت گذراندن دوره های Programming In C# (1) و Web Fundamental یا تسلط به مطالب دوره های مذکور دوره آنلاین ASP.NET Core 6.0, Web API, EF and Blazor with Material