دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
70 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین CCNA

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
70 ساعت Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA

دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate

برای مشاهده سرفصل دوره Cisco DevNET Associate کلیک کنید
50 ساعت دوره CCNA دوره حضوری/ آنلاین Cisco DevNET Associate

دوره آنلاین CCNP Enterprise Pack

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
120 ساعت CCNA دوره آنلاین CCNP Enterprise Pack

دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
120 ساعت CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack

دوره آنلاین Cisco ISE -SISE

برای مشاهده سرفصل دوره Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE) v3.0 کلیک کنید
40 ساعت دوره CCNA دوره آنلاین Cisco ISE -SISE

دوره آنلاین فایرپاور Securing Network with Cisco Firepower

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Cisco Firepower کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با TCP / IP و Routing Protocolها و آشنایی با مفاهیم Firewall، VPN و سیستم پیشگیری از نفوذ (IPS) دوره آنلاین فایرپاور Securing Network with Cisco Firepower

دوره آنلاین Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300

برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
50 ساعت CCNP ENCOR دوره آنلاین Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300