بوت کمپ های نوروزی آنلاین سماتک

بوت کمپ های نوروزی آنلاین سماتک

بر اساس تصمیم اعلام شده برگزاری دوره‌های نوروزی به صورت آنلاین خواهد بود.

جدول زیر اطلاعات دوره‌های توروزی را نشان می‌دهد. شهریه جدید بر اساس 40 درصد تخفیف ویژه بوت کمپ‌های نوروزی است و قیمتی که مشااهده می‌کنید قیمت پس از تخفیف دوره است.

بوت کمپ نوروزی سماتک
مرجع خبر: سماتک
تاریخ درج: 1398/12/19