اعتبارات و افتخارات

از دستاوردها و افتخارات مرکز آموزشهای تخصصی ICT سماتک می توان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود:
1-    اولین مرکز آموزش های تخصصی IT در ایران (از سال 76 تا کنون)
2-    تنها مرکز آموزش تخصصی IT دارای گواهی تعهد به تعالی سازمانی
3-    ارائه دهنده جدیدترین دوره های آموزش تخصصی IT برطبق استانداردهای بین المللی
4-    نماینده انحصاری Android ATC امریکا در برگزاری دوره های تخصصی و امتحانات بین المللی برنامه نویسی اندروید در ایران