ثبت نام دوره

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین نوروزی +Network مهران مقامی 24 ساعت 1402/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین +Network اساتید سماتک 30 ساعت 1401/11/24 روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
دوره آنلاین +Security علی رحیم دباغ 30 ساعت 1401/11/24 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC) علی رحیم دباغ 120 ساعت 1401/11/16 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۶,۵۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره مرکز عملیات امنیت (soc) کلیک کنید.

دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022 فرهاد خانلری 180 ساعت 1401/12/13 روزهای شنبه و دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۵,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید.
دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration میلاد نوروزی 50 ساعت 1401/11/26 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
بوت کمپ حضوری/ آنلاین نوروزی LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration اساتید سماتک 40 ساعت 1401/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2 میلاد نوروزی 50 ساعت 1401/11/21 روزهای جمعه 14 الی 19 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ی  حضوری آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2 کلیک کنید.
دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack آرش فروغی 120 ساعت 1401/11/24 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۶,۵۰۰,۰۰۰
دوره آنلاین Fortinet NSE 4 مهرزاد مقدس 32 ساعت 1401/11/06 روزهای پنجشنبه ساعت 14 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بوت کمپ آنلاین Fortinet NSE 4 کلیک کنید
بوت کمپ آنلاین نوروزی Fortinet NSE 4 مهرزاد مقدس 32 ساعت 1401/01/08 سه شنبه تا جمعه 9 الی 17 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بوت کمپ آنلاین Fortinet NSE 4 کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCNA مهرزاد مقدس 24 ساعت 1401/11/24 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCNA مهرزاد مقدس 24 ساعت 1402/01/05 شنبه تا دوشنبه 9 الی 17 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCRE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1402/01/08 سه شنبه و چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCRE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1401/11/14 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCSE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1401/11/23 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCSE کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCWE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1401/12/04 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNA امیر کربلایی 70 ساعت 1401/11/21 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
دوره آنلاین CCNA سینا روزبه 70 ساعت 1401/11/23 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack سینا روزبه 120 ساعت 1402/01/25 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۵,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
دوره آنلاین Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300 مصطفی رأفتی 50 ساعت 1401/12/06 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۴,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
دوره آنلاین مجازی سازی (VMware vSphere 8 (ICM سينا غیبي 40 ساعت 1401/11/28 روزهای جمعه 9 الی 13 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 8 Install, Configure, Manage کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation وحید عباس زاده 52 ساعت 1402/02/10 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation ساناز عباس زاده 52 ساعت 1401/11/27 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید.
بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین نوروزی SQL Server 2019 Database Implementation ساناز عباس زاده 40 ساعت 1402/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Database Implementation امیرعباس قاسم شاهی 52 ساعت 1401/12/03 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2019 Admin مازیار چیت ساز 52 ساعت 1401/11/24 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2019 Admin کلیک کنید
بوت کمپ آنلاین نوروزی Oracle SQL Workshop volume 1 & 2 علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1402/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 کلیک کنید
دوره آنلاین Oracle SQL Workshop volume 1 & 2 علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1401/11/30 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 کلیک کنید
دوره آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1401/11/05 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین Oracle PL/SQL with Program Unit کلیک کنید.
دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1401/11/16 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
دوره آنلاین جامع علم داده Data Scientist وحید قربانی 140 ساعت 1401/11/17 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۷,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع علم داده کلیک کنید.
دوره حضوری/ آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI وحید قربانی 30 ساعت 1401/11/13 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
دوره آنلاین Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1401/11/23 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار کلیک نمایید
دوره آنلاین روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1401/11/23 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس بلال مدحج 20 ساعت 1401/12/19 روزهای جمعه 14:30 الی 18:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک نمایید
دوره آنلاین تحلیل کسب‌ و کار چابک شاهین لطفی 12 ساعت 1401/11/24 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره تحلیل کسب‌وکار چابک کلیک کنید.

دوره حضوری MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# داریوش تصدیقی 24 ساعت 1401/12/11 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید.
بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# فراز لقائی 24 ساعت 1402/01/05 روزهای شنبه تا چهارشنبه 14 الی 19 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
دوره آنلاین/ حضوری برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms فراز لقائی 40 ساعت 1401/12/03 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
دوره آنلاین برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch آنگینه بیکی 20 ساعت 1401/11/20 روزهای پنجشنبه 9 الی 12 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch کلیک کنید
دوره آنلاین Front End Developer فرانت اند صفا سوهانیان 130 ساعت 1401/11/23 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 13 ۴,۸۰۰,۰۰۰  برای مشاهده سرفصل دوره Front End Developer کلیک کنید
بوت کمپ حضوری/ آنلاین نوروزی React JS حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1402/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
دوره آنلاین ASP.NET Core 7.0, Web API, EF and Blazor with Material محمدرضا بردال 48 ساعت 1401/12/24 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ASP.NET Core 7.0, Web API, EF and Blazor with Material  کلیک کنید.
دوره آنلاین مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 بلال مدحج 48 ساعت 1401/11/06 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 (JavSE11 andJa vFor Enterprise Capabilities Overview Package) کلیک کنید.

دوره آنلاین طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1401/11/24 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery اساتید سماتک 90 ساعت 1401/11/14 روزهای جمعه 14 الی 19 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
بوت کمپ حضوری/ آنلاین نوروزی برنامه نویسی با پایتون Python وحید قربانی 40 ساعت 1402/01/05 شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python سینا روزبه 40 ساعت 1401/11/26 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
دوره حضوری Data Structures and Algorithms with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1401/11/28 روزهای جمعه 9 الی 13 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Structures and Algorithms with Python کلیک نمایید
دوره آنلاین ITIL Foundation v.4 ابوذر کردی 20 ساعت 1401/12/02 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK داریوش یعقوبی 40 ساعت 1401/11/17 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK کلیک کنید
دوره آنلاین مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN احمد دلیری 20 ساعت 1401/11/30 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK شاهین لطفی 32 ساعت 1401/11/18 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013 مهدی پورباقر 24 ساعت 1401/12/02 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید