ثبت نام دوره

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره آنلاین +Network مهران مقامی 30 ساعت 1402/11/29 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره +Network کلیک کنید.
بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین +Network مهران مقامی 24 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا سه شنبه 9 الی 17 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره +Network کلیک کنید.
دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician سیامک عرفانیان 40 ساعت 1402/12/16 روزهای چهارشنبه 9 الی 13 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره A+ Essentials and IT Technician کلیک کنید
دوره آنلاین +Security اساتید سماتک 30 ساعت 1402/12/11 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
بوت کمپ آنلاین نوروزی CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) اساتید سماتک 40 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنج شنبه 9 الی 17 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل  CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC) صادق احمدی 120 ساعت 1402/12/18 روزهای جمعه 14 الی 19 ۷,۵۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره مرکز عملیات امنیت (soc) کلیک کنید.

دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022 میلاد اسحاقی 180 ساعت 1402/11/24 روزهای یکشنبه سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۶,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید.
دوره آنلاین Microsoft Exchange Server 2019 میلاد اسحاقی 50 ساعت 1402/12/10 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 12:30 ۴,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2019 کلیک کنید.
دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration میلاد نوروزی 50 ساعت 1402/12/11 روزهای جمعه 9 الی 13 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
بوت کمپ آنلاین نوروزی LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration اساتید سماتک 40 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack آرش فروغی 120 ساعت 1402/12/21 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۷,۹۰۰,۰۰۰
دوره آنلاین CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) مهرداد خادم پور 16 ساعت 1402/12/20 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) کلیک کنید
دوره آنلاین میکروتیک MTCRE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1402/12/11 روزهای جمعه 9 الی 13 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
دوره حضوری / آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# آرمین یعقوبی 24 ساعت 1402/12/08 روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
دوره حضوری برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1402/12/10 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
دوره حضوری / آنلاین API Architecture Styles(Create Modern Application With REST,gRPC,GraphQL in .Net 8) پرهام درویشی 40 ساعت 1402/11/24 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره API Architecture کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNA مهران مقامی 70 ساعت 1402/12/02 روزهای چهارشنبه 8:30 الی 13:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید.

بوت کمپ نوروزی حضوری / آنلاین CCNA امیر رجبی 50 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنج شنبه 8 الی 18 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNA امیر رجبی 70 ساعت 1402/12/12 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise ENCOR امیر کربلایی 50ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 8 الی 18 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise ENCOR کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack امیر کربلایی 120 ساعت 1402/12/18 روزهای جمعه 8:30 الی 130:30 ۶,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
دوره جامع آنلاین Cisco ISE رضا علیخانی 70 ساعت 1402/12/17 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۶,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش ISE کلیک کنید.
دوره آنلاین مجازی سازی VMware vSphere 8 ICM سينا غیبی 40 ساعت 1402/12/18 روزهای جمعه 14 الی 18 ۳,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 8 Install, Configure, Manage کلیک کنید
بوت کمپ حضوری آنلاین نوروزی VMware vSphere 8 ICM سينا غیبی 40 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۳,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
دوره حضوری / آنلاین SQL Server 2022 Database Implementation امیرعباس قاسم شاهی 52 ساعت 1402/12/16 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید.
بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین نوروزی SQL Server 2019 Database Implementation اساتید سماتک 40 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
دوره حضوری/ آنلاین SQL Server 2022 Admin مازیار چیت ساز 52 ساعت 1402/12/07 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2022 Admin کلیک کنید
دوره آنلاین Oracle SQL Workshop volume 1 & 2 علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1402/12/10 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۲,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 کلیک کنید
دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1402/10/23 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۴,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
دوره آنلاین پیشرفته هوش تجاری BI وحید قربانی 72 ساعت 1402/10/22 روزهای جمعه 14 الی 18 ۵,۹۰۰,۰۰۰
دوره آنلاین جامع علم داده Data Scientist وحید قربانی 140 ساعت 1402/10/28 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۸,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع علم داده کلیک کنید.
دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI احسان غلامی 30 ساعت 1402/12/03 روزهای پنج شنبه 9 الی 13 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
بوت کمپ آنلاین نوروزی طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI احسان غلامی 24 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا سه شنبه 9 الی 17 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
دوره آنلاین Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1402/12/13 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار کلیک نمایید
دوره آنلاین روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1402/12/13 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
دوره آنلاین SOA and Microservice Design Patterns and Domain-Driven Design بلال مدحج 27 ساعت 1402/12/11 روزهای جمعه 14:30 الی 18:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Patterns and Domain-Driven Design
بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# فراز لقائی 24 ساعت 1403/01/05 روزهای یکشنبه تا سه شنبه 9 الی 17 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل  MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
بوت کمپ حضوری / آنلاین نوروزی برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms پرهام درویشی 40 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
دوره حضوری / آنلاین برنامه نویسی React JS حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1402/12/13 روزهای یکشنبه و سه شنبه 9 الی 13 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
بوت کمپ حضوری/ آنلاین نوروزی React JS حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل  React JS کلیک کنید
دوره آنلاین ASP.NET Core 8.0 and Angular 17.0 with Material محمدرضا بردال 51 ساعت 1402/12/16 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۳,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) ASP.NET Core 8.0 and Angular 17.0 with Material کلیک کنید.
دوره آنلاین مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 بلال مدحج 48 ساعت 1402/12/20 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۳,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 (JavSE11 andJa vFor Enterprise Capabilities Overview Package) کلیک کنید.

بوت کمپ حضوری / آنلاین نوروزی طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery سعید زمانی 50 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنج شنبه 8 الی 18 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1402/12/14 روزهای دوشنبه چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۳,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
دوره آنلاین Java Script با تاکید بر برنامه نویسی Functional صفا سوهانیان 60 ساعت 1402/12/17 روزهای پنجشنبه 15 الی 18 ۳,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره  Java Script با تاکید بر برنامه نویسی Functional کلیک کنید.
دوره آنلاین Next.Js صفا سوهانیان 60 ساعت 1402/12/18 روزهای جمعه 14 الی 17 ۳,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Next.Js کلیک کنید.
دوره حضوری/ آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python آرمین یعقوبی 40 ساعت 1402/12/12 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
بوت کمپ حضوری / آنلاین نوروزی برنامه نویسی با پایتون Python وحید قربانی 40 ساعت 1403/01/05 یکشنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۲,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Python کلیک نمایید
دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python آرمین یعقوبی 40 ساعت 1402/12/10 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۲,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید.
دوره حضوری / آنلاین پایتون پیشرفته Advanced Python آرمین یعقوبی 40 1402/12/16 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری برنامه نویسی پایتون پیشرفته Advanced Python کلیک کنید.
بوت کمپ نوروزی آنلاین ITIL Foundation v.4 مهرداد خادم پور 20 ساعت 1403/01/07 روزهای سه شنبه تا پنجشنبه 9 الی 17 ۲,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK داریوش یعقوبی 40 ساعت 1402/12/16 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK کلیک کنید
دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK شاهین لطفی 32 ساعت 1402/12/10 روزهای پنج شنبه 9 الی 12 ۳,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید