زمان بندی کلاس ها

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری پیشنیاز معرفی دوره
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین نوروزی +Network 24 ساعت شنبه تا چهارشنبه 9 الی 14 A+ بوت کمپ نوروزی حضوری/ آنلاین نوروزی +Network
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری/ آنلاین +Network 30 ساعت روزهای شنبه و دوشنبه 16:30 الی 20:30 A+ دوره حضوری/ آنلاین +Network
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره آنلاین +Security 30 ساعت روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 Network+ دوره آنلاین +Security
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC) 120 ساعت روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 Network+ دوره حضوری/ آنلاین مرکز عملیات امنیت (SOC)
دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCSA 2019, MCSE 2019) دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022 180 ساعت روزهای شنبه و دوشنبه 17:30 الی 20:30 +Network دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022
دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses) دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration 50 ساعت روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 آشنایی با شبکه های کامپیوتری و یک سیستم عامل شبکه دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration
دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses) بوت کمپ حضوری/ آنلاین نوروزی LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration 40 ساعت شنبه تا چهارشنبه 9 الی 18 آشنایی با شبکه های کامپیوتری و یک سیستم عامل شبکه بوت کمپ حضوری/ آنلاین نوروزی LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration
دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses) دوره حضوری/ آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2 50 ساعت روزهای جمعه 14 الی 19 LPIC1 دوره حضوری/ آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2
دوره های توسعه محصول به روش چابک و ناب دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack 120 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 Network+ دوره آنلاین دواپس DevOps Administration Pack
دوره های (Fortinet (NSE 4-5-6 دوره آنلاین Fortinet NSE 4 32 ساعت روزهای پنجشنبه ساعت 14 الی 18 آشنایی با شبکه و امنیت دوره آنلاین Fortinet NSE 4
دوره های (Fortinet (NSE 4-5-6 بوت کمپ آنلاین نوروزی Fortinet NSE 4 32 ساعت سه شنبه تا جمعه 9 الی 17 دوره CCNA بوت کمپ آنلاین نوروزی Fortinet NSE 4
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین میکروتیک MTCNA 24 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 Network+ دوره آنلاین میکروتیک MTCNA
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCNA 24 ساعت شنبه تا دوشنبه 9 الی 17 Network+ بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCNA
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCRE 16 ساعت سه شنبه و چهارشنبه 9 الی 17 MTCNA بوت کمپ آنلاین نوروزی میکروتیک MikroTik - MTCRE
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین میکروتیک MTCRE 16 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 MTCNA دوره آنلاین میکروتیک MTCRE
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین میکروتیک MTCSE 16 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 MTCNA دوره آنلاین میکروتیک MTCSE
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین میکروتیک MTCWE 16 ساعت روزهای پنجشنبه 9 الی 13 دوره MTCNA دوره آنلاین میکروتیک MTCWE
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری/ آنلاین CCNA 70 ساعت روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 Network+ دوره حضوری/ آنلاین CCNA
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره آنلاین CCNA 70 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 Network+ دوره آنلاین CCNA
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack 120 ساعت روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 CCNA دوره حضوری/ آنلاین CCNP Enterprise Pack