دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی اوراکل (Oracle PL/SQL, Oracle Admin,Program Units, Data warehouse)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین Oracle SQL Workshop volume 1 & 2

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم بانکهای اطلاعاتی دوره آنلاین Oracle SQL Workshop volume 1 & 2