دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با WordPress

برای مشاهده سرفصل WordPress کلیک کنید
25 ساعت HTML,CSS دوره آنلاین راه اندازی وب سایت و فروشگاه آنلاین با WordPress

دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL دوره حضوری/ آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery