دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration

برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
50 ساعت آشنایی با شبکه های کامپیوتری و یک سیستم عامل شبکه دوره حضوری/ آنلاین LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration

دوره حضوری/ آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2

برای مشاهده سرفصل دوره ی  حضوری آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2 کلیک کنید.
50 ساعت LPIC1 دوره حضوری/ آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2