دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Fintech Blockchain Gamification و معماری سازمانی

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین ITIL Foundation v.4

برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
20 ساعت آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT دوره آنلاین ITIL Foundation v.4

دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK

برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK کلیک کنید
40 ساعت مدیران پروژه و یا کارشناسان ارشد برنامه ریزی دوره آنلاین اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK

دوره آنلاین مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
20 ساعت آشنایی با مفاهیم و کلیات فرآیندهای سازمانی دوره آنلاین مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK

برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
32 ساعت - دوره آنلاین تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK

دوره آنلاین Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) معماری سازمانی مقدماتی(مبتنی بر TOGAF 9)

برای مشاهده سرفصل دوره Enterprise Architecture Fundamentals (EA1)معماری سازمانی مقدماتی (مبتنی بر TOGAF 9) کلیک کنید
16 ساعت آشنایی مقدماتی با مفاهیم فناوری اطلاعات، مدلسازی فرآیندها و تحلیل سیستم ها دوره آنلاین Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) معماری سازمانی مقدماتی(مبتنی بر TOGAF 9)

دوره آنلاین آشنایی با چهارچوب ارائه خدمات مالی براساس BIAN

برای مشاهده سرفصل دوره آشنایی با چهارچوب ارائه خدمات مالی براساس BIAN کلیک کنید.
20 - دوره آنلاین آشنایی با چهارچوب ارائه خدمات مالی براساس BIAN