دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین میکروتیک MTCNA

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ دوره آنلاین میکروتیک MTCNA

دوره آنلاین میکروتیک MTCRE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره آنلاین میکروتیک MTCRE