دوره های آموزشی یانکداری الکترونیکی

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال کلیک کنید.
24 ساعت آشنایی با مفاهیم اولیه ی بانکداری دوره آنلاین بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال