دوره های برنامه نویسی وب Win Apps سی شارپ C# (آموزش C#، آموزش ADO.NET)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/آنلاین برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
40 ساعت MS .NET Fundamentals دوره حضوری/آنلاین برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

دوره حضوری / آنلاین API Architecture Styles(Create Modern Application With REST,gRPC,GraphQL in .Net 8)

برای مشاهده سرفصل دوره API Architecture کلیک کنید
40 ساعت Programming in C#1 دوره حضوری / آنلاین API Architecture Styles(Create Modern Application With REST,gRPC,GraphQL in .Net 8)

دوره حضوری MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید.
24 ساعت آشنایی با الگوریتم و فلوچارت دوره حضوری MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#