دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین مجازی سازی VMware vSphere 8 ICM

برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 8 Install, Configure, Manage کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با CCNA و MCSA دوره آنلاین مجازی سازی VMware vSphere 8 ICM