دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCSA 2019, MCSE 2019)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022

برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید.
180 ساعت +Network دوره حضوری/ آنلاین MCSA: Windows 10 and Windows Server 2022