دوره های هوش تجاری BI Pack - PowerBI - Tableau - Business Intelligence

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری/ آنلاین فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
72 ساعت تسلط به SQL Server دوره حضوری/ آنلاین فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

دوره حضوری/ آنلاین جامع علم داده Data Scientist

برای مشاهده سرفصل دوره جامع علم داده کلیک کنید.
140 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری/ آنلاین جامع علم داده Data Scientist

دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
30 ساعت دوره فشرده و کاربردی BI دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI