خدمات مشاوره های پروژه های IT

خدمات مشاوره های پروژه های IT
واحد پروژه‌هاي IT شركت سماتك، پاسخگويي به نياز سازمان‌ها و شركت‌ها، خصوصا مديران IT، را در زمينه دريافت خدمات تخصصي فناوري اطلاعات در دستور كار خود قرار داده است. با نگاهي به فضاي كسب و كار موجود، ضرورت بهره‌گيري از تجربه و تخصص مشاوران زبده در كنار مديران تصميم گيرنده سازمان از هر زمان ديگري بيشتر نمايان مي‌شود. مديران نيازمند استفاده از روشهايي هستند كه با بهينه‌سازي صرف هزينه‌ها، برگشت سرمايه را بهبود بخشند، كارايي سيستمها را افزايش و ريسك‌هايي كه اطلاعات و ارتباطات و درنتيجه فعاليت سازمان را تهديد مي‌كنند كاهش دهند.
همچنين، تنوع فناوري‌ها و حوزه‌هاي تخصصي در حوزه ICT كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند، سازمان‌ها را به سمت استفاده از شركتهاي تخصصي مشاوره و پياده‌سازي سوق داده است كه امكان ارائه مشاوره و طراحي سيستم‌ها را در حوزه‌هاي مختلف و بصورت جامع و يكپارچه داشته باشند، بطوريكه تاثير راهكارها و تغييرات در يك حوزه بر حوزه‌هاي ديگر بطور كامل مدنظر قرار داده شود.
با توجه به مطالب فوق، واحد پروژه‌هاي IT شركت سماتك از همكاري مجموعه‌اي از مشاوران زبده كه علاوه بر دانش تخصصي و تئوري، سابقه پياده‌سازي و مشاوره در پروژه‌هاي بزرگ IT را دارند بهره مي‌برد. اين شركت كه داراي رتبه 2 در زمينه "آموزش و پژوهش" و رتبه 4 در زمينه "مشاوره و نظارت بر اجراي طرحهاي انفورماتيك" از شورايعالي انفورماتيك مي‌باشد، در مسير ارائه مجموعه يكپارچه‌اي از خدمات در حوزه‌هاي تخصصي زير گام برمي‌دارد: