ثبت نام دوره

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician سیامک عرفانیان 40 ساعت 1400/12/13 روزهای جمعه 14 الی 19 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره A+ Essentials and IT Technician کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) +Network امیر رجبی 30 ساعت 1400/11/04 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۴۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) +Security اساتید سماتک 30 ساعت 1400/11/07 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) اساتید سماتک 60 ساعت 1400/11/16 روزهای شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) MCSA: Windows 10 and Windows Server 2019 فرهاد خانلری 180 ساعت 1400/10/24 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۴,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2019 کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration اساتید سماتک 50 ساعت 1400/11/06 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) Linux Advanced Administration LPIC 2 آرش فروغی 50 ساعت 1400/10/27 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ی  حضوری آنلاین Linux Advanced Administration LPIC2 کلیک کنید.
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Zabbix Monitoring اساتید سماتک 40 ساعت 1400/11/09 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Zabbix Monitoring کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) CDCS ( متخصص مرکز داده) سید محمود سجادی 24 ساعت 1400/12/05 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 12:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCS ( متخصص مرکز داده) کلیک کنید.
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) سید محمود سجادی 16 ساعت 1400/11/07 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 12:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Fortinet NSE 4 حمید طالبی 32 ساعت 1400/11/17 روزهای یکشنبه ساعت 17:30 الی 21:30 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بوت کمپ آنلاین Fortinet NSE 4 کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) Building HPE Hybrid IT Solutions اساتید سماتک 24 ساعت 1400/11/10 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building HPE Hybrid IT Solutions کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCNA اساتید سماتک 24 ساعت 1400/11/08 روزهای جمعه 14 الی 18 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCRE مهرزاد مقدس 16 ساعت 1400/11/08 روزهای جمعه 10:30 الی 13:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE - MikroTik مهرزاد مقدس 16 ساعت 1400/11/13 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCSE کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms سهیل محبی 40 ساعت 1400/11/09 روزهای شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNA مانی پهلوان زاده 60 ساعت 1400/11/29 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) CCNA امیر رجبی 60 ساعت 1400/11/08 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) Cisco DevNET Associate سینا روزبه 60 ساعت 1400/11/09 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Cisco DevNET Associate کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300 مصطفی رأفتی 50 ساعت 1400/12/04 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
ثبت نام دوره
برنامه‌نویسی Back-end با فریمورک لاراول و زبان برنامه‌نویسی PHP رضا سیف 40 ساعت 1400/11/07 روزهای پنجشنبه ها 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه‌نویسی Back-end با فریمورک لاراول و زبان برنامه‌نویسی PHP کلیک کنید.
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 24 ساعت 1400/12/04 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage وحید فراهانی 40 ساعت 1400/11/14 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMWare vSphere 7 Install, Configure, Manage کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) SQL Server 2019 Database Implementation ساناز عباس زاده 52 ساعت 1400/11/12 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) SQL Server 2019 Database Implementation وحید قربانی 52 ساعت 1400/11/20 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop volume 1 & 2 علی ابراهیمی فرد 50 ساعت 1400/11/04 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle SQL Workshop Volume 1 & 2 کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining وحید قربانی 72 ساعت 1400/12/05 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۳,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) جامع علم داده وحید قربانی 140 ساعت 1400/12/12 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۶,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع علم داده کلیک کنید.
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI حمیدرضا بابازاده 30 ساعت 1400/11/14 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) UML مدل سازی سیستم و نرم افزار مازیار چیت ساز 36 ساعت 1400/11/11 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1400/11/07 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری Fundamentals Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis محمد بدری 24 ساعت 1400/11/10 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس بلال مدحج 20 ساعت 1400/11/28 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SOA and Microservice Design Pattern-New اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Agile for Everyone (چابکی برای همه) حامد شیدائیان 12 ساعت 1400/11/14 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Agile for Everyone (چابکی برای همه) کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین دواپس DevOps Administration Pack آرش فروغی 120 ساعت 1400/11/18 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۵,۵۰۰,۰۰۰
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) مقدمه ای بر User Experience Design UX اساتید سماتک 30 ساعت 1400/11/10 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# سهیل محبی 24 ساعت 1400/11/10 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch آنگینه بیکی 20 ساعت 1400/11/14 روزهای پنجشنبه 10 الی 13 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی مقدماتی ویژه نوجوانان با زبان Scratch کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Front End Developer فرانت اند صفا سوهانیان 130 1400/10/27 روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30 ۴,۰۰۰,۰۰۰  برای مشاهده سرفصل دوره Front End Developer کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) ASP.NET Core 6 and Angular 13 with Material محمدرضا بردال 42 ساعت 1400/11/03 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) ASP.NET Core 6.0 and Angular 13.0 with Material کلیک کنید.
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 بلال مدحج 48 ساعت 1400/11/19 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 (JavSE11 andJa vFor Enterprise Capabilities Overview Package) کلیک کنید.

ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code بلال مدحج 24 ساعت 1400/11/19 روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks بلال مدحج 24 ساعت 1400/10/30 روزهای پنجشنبه 15 الی 19 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاینSpring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) بلال مدحج 24 ساعت 1400/11/15 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Spring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) کلیک کنید.
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1400/11/25 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python رضا کشاورز 40 ساعت 1400/11/14 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1400/11/02 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره حضوری Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1400/11/11 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره حضوری Data Structures and Algorithms with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1400/12/05 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Data Structures and Algorithms with Python کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره حضوری Python Backend Development with Django ایمان خدادی 40 ساعت 1400/10/29 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python Web Development with Django کلیک نمایید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development پویا حیدری 12 ساعت 1400/11/08 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده علی محمدی 40 ساعت 1400/11/05 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره حضوری آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین Data Mining for Business Analytics with R علی محمدی 56 ساعت 1400/11/07 روزهای پنج شنبه 15 الی 19 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Data Mining for Business Analytics with R کلیک کنید.
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) Android Application Development برنامه نویسی اندروید پویا حیدری 30 ساعت 1400/11/08 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin پویا حیدری 36 ساعت 1400/12/20 روزهای جمعه 14 الی 18 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) ITIL Foundation v.4 هومن تصدیقی 20 ساعت 1400/11/02 روزهای شنبه 13 الی 16 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK داریوش یعقوبی 40 ساعت 1400/11/13 روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN احمد دلیری 20 ساعت 1400/11/16 روزهای شنبه 16 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره آنلاین (لایو) بلاک چین BlockChain بلال مدحج 20 ساعت 1400/11/08 روزهای جمعه 14 الی 19 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره بلاک چین BlockChain کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین (لایو) SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling اساتید سماتک 40 ساعت 1400/11/29 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین (لایو) SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling کلیک کنید
ثبت نام دوره
دوره حضوری آنلاین کریو کنترل Kerio Control محمد اسحاقی 15 ساعت 1400/11/23 روزهای شنبه 17:30 الی 20:30 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین کریو کنترل kerio control کلیک کنید.
ثبت نام دوره