دوره آنلاین CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده)

دوره آنلاین CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده)

خلاصه دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده)

شما با شرکت در این دوره با اجزای اصلی دیتا سنتر آشنا خواهید شد. این دوره نیازهای شما در زمینه مباحث مربوط به دیتاسنتر همچون سیستم تغذیه، سرمایش، ایمنی و ... را پوشش خواهد داد. آشنایی با عملیات و نحوه نگهداری از دیتا سنتر و مروری بر استانداردهای TIA و BICSI از مباحثی است که در این دوره به آن پرداخته خواهد شد.

مدت دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده):

16 ساعت


اهداف دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده):

در این دوره پس از آشنایی با استانداردهای مختلف در حوزه صنعت مرکز داده، ابعاد مختلف یک مرکز داده معرفی می گردد و پس از آن بخش های ساختمانی، برق قدرت، سرمایش، ایمنی و امنیت، و شبکه در مرکز داده معرفی می شود و اصول اولیه طراحی مرکز داده آموزش داده خواهد شد.


سرفصل دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده)

Session 1:
• The Mission Critical Site
• Data Center Standards
• The Data Center Location, Building and Construction
• Raised Floor/Suspended Ceiling
• Light

Session 2:
• Power Infrastructure

Session 3:
• Electro Magnetic Fields
• Equipment Racks
• Water Supply
• Scalable Network Infrastructure

Session 4:
• Cooling Infrastructure
• Fire Protection and Safty

Session 5:
• Data Centre Monitoring
• Security and Safety
• Labelling
• Documentation
• Clearing
• MTBF/MTTR/MTTF
• SLA, OLA, Maintenance Contracts

جزئیات سرفصل آموزشی دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک