دوره آنلاین Fortinet NSE 4

دوره آنلاین Fortinet NSE 4

خلاصه دوره های Fortinet

با توجه به رشد روز افزون فناوری اطلاعات نیاز به تامین امنیت این شبکه ها یکی از دغدغه های اصلی صاحبان شبکه شده است، شرکت Fortinet یکی از لیدر ها و پرچم داران حوزه امنیت و تجهیزات امنیتی برای تربیت متخصصینی که بتوانند با تجهیزات این شرکت کار کنند آموزش هایی با نام Network Security Expert ایجاد نموده است که تخصصی های مختلف را در آن آموزش میدهد. گستردگی حوزه امنیت باعث شده است که تک تک این دوره ها برای رشد یک متخصص لازم و ضروری باشد. 
1. FortiAnalyzer که یکی از دوره های NSE5 میباشد.
2. Fortiweb یکی از دوره های NSE5 میباشد.
3. Fortigate Security یکی از دوره های NSE4 است.
4. Fortigate Infrastucture دوره ی دوم مورد نیاز برای NSE4 است.
5. Fortimanager یکی دیگر از دوره های NSE5 است.
6. Enterprise Firewall یکی از دوره های NSE7 می باشد.

برای دریافت مدرک NSE4 باید هر دو دوره ی Fortigate گذرانده شود.
برای دریافت مدرک NSE5 باید دوره های FortiManager و FortiAnalyzer را با موفقیت قبول شوید.
برای دریافت مدرک NSE6 باید حداقل 4 محصول در حوزه Network Security گذرانده شود.


مدت دوره:

32 ساعت


پيش نياز:

آشنایی با امنیت و شبکه


مخاطب دوره بوت کمپ آنلاین Fortinet NSE 4:

• مهندسین شبکه و امنیت
• مدیران شبکه و امنیت


سرفصل دوره:

NSE 4 FortiGate Infrastructure 6.4

• Routing
• SD-WAN
• Virtual-Domains(VDOMs)
• Layer 2 Switching
• IPSec VPN
• Fortinet SingleSignOn (FSSO)
• High Availability (HA)
• Web Proxy
• Diagnostics

NSE 4 FortiGate Security 6.4

• Introduction and Initial Configuration
• Security Fabric
• Firewall Policies
• Network Address Translation (NAT)
• Firewall Authentication
• Logging and Monitoring
• Certificate Operations
• Web Filtering
• Application Control
• Antivirus
• Intrusion Prevention and Denial of Service
• SSL-VPN

جزئیات سرفصل آموزشی دوره بوت کمپ آنلاین Fortinet NSE 4 را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک