دوره آنلاین Microsoft Exchange Server 2019

دوره آنلاین Microsoft Exchange Server 2019

خلاصه دوره Exchange:

دوره Exchange Server یکی از معتبر ترین و پرکاربرد ترین دوره های تخصصی در گرایش شبکه های مایکروسافتی می باشد . این دوره یکی از دوره های سطح بالای سرویس بوده و به بررسی و راه اندازی یکی از محبوب ترین ایمیل سرور های حال حاضر یعنی اکسچنج سرور مایکروسافت پرداخته می شود . افرادی که این دوره را با موفقیت پشت سر می گذارند می توانند ارائه سرویس ایمیل و همینطور ساختار های مرتبط همچون تقویم کاری ، به اشتراک گزاری اسناد ، قرار جلسات ، وظایف کاری و ... را توسط این سرور در سازمان هایی که سرویس ایمیل برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است ارائه دهند . آخرین ورژن در این محصول اکسچنج سرور 2019 بوده که در این دوره به طور کامل و عملیاتی پیاده سازی خواهد شد .


مدت دوره Exchange:

50 ساعت


پيش نياز دوره Exchange:

آشنایی با دوره MCSA و تسلط به مفاهیم AD DS , DNS , GC , AD Site , IIS , Publishing Service


مخاطب دوره Exchange:

متخصصین و کارشناسان سرویس های شبکه ای مایکروسافت و علاقه مندان به حوزه ایمیل سرویس


اهداف دوره Exchange:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
دید کاملی نصب به سرویس ها و پروتکل های ایمیل بدست آورده و سرور اکسچنج را به طور کامل در داخل مجموعه خود راه اندازی کنند و ارائه سرویس به کاربران و مشتریان داخل و خارج از مجموعه را ارائه دهند . در ادامه ارتقا و بروز رسانی را از نسخه های قبلی بدرستی انجام دهند و توانایی عیب یابی و ارائه سناریو های پیچیده و امن در ساختار های گسترده همچون Multiple Domain و ... را به بهترین شکل بدست آورند و توانایی پشتیبان گیری و ریکاوری سرور فوق را در شرایط خاص داشته باشند .


سرفصل دوره Exchange:

Module 1: Deploying Exchange Server
    • Overview of Exchange Server
    • Exchange Server architecture
    • Requirements for Exchange Server
    • Deploying Exchange Server
    • Exchange Server Management Tools
Module 2: Managing Exchange Server 2019 storage
    • Exchange Server mailbox databases
    • Exchange Server storage
    • Configuring Exchange Server mailbox databases and storage
Module 3: Managing recipient objects
    • Managing user mailboxes
    • Managing other types of mailboxes
    • Managing other recipients objects
    • Configuring policies and adress lists
    • Configuring recipient objects
    • Managing public folder mailboxes
    • Managing email address policies
    • Managing address lists and address book policies
Module 4: Managing recipients and Exchange servers by using Exchange Server cmdlets
    • Overview of the Exchange Management Shell
    • Managing Exchange Servers by using Exchange Management Shell cmdlets
    • Managing Exchange servers by using scripts
    • Using Exchange Management Shell to manage recipients
    • Using Exchange Management Shell to manage Exchange Server
Module 5: Implementing client connectivity
    • Configuring client access services
    • Managing client access services
    • Client connectivity in Exchange Server
    • Configuring Outlook on the web
    • Configuring mobile messaging
    • Configuring namespaces for client access
    • Configuring certificates for client access
    • Configuring custom MailTips
    • Configuring Exchange Server for Outlook
    • Configuring Outlook on the web
    • Configuring Microsoft Exchange ActiveSync
Module 6: Managing high availability in Exchange Server
    • High availability on Exchange Server
    • Configuring highly available mailbox databases
    • Configuring high availability of Client Access services
    • Creating and configuring a DAG
    • Deploying a high availability solution for Client Access services
    • Testing the high availability configuration
Module 7: Implementing disaster recovery for Exchange Server
    • Implementing Exchange Server backup
    • Implementing Exchange Server recovery
    • Backing up an Exchange Server mailbox database
    • Restoring Exchange Server mailbox
    • Restoring a database availability group (DAG) member (optional)
Module 8: Configuring and managing message transport
    • Overview of message transport
    • Configuring message transport
    • Managing transport rules
    • Configuring message transport
    • Monitoring and verifying message delivery
    • Configuring a disclaimer transport rule
    • Configuring a DLP policy for financial data
Module 9: Configuring message security
    • Deploying and managing an Edge Transport server for message security
    • Implementing an antivirus solution for Exchange Server
    • Implementing an antispam solution for Exchange Server
    • Configuring and testing EdgeSync
    • Configuring antivirus, antispam and malware protection features
Module 10: Monitoring and troubleshooting Exchange Server
    • Monitoring Exchange Server
    • Troubleshooting Exchange Server
    • Monitoring Exchange Server
    • Troubleshooting database availability
    • Troubleshooting Client Access servers
Module 11: Securing and maintaining Exchange Server
    • Securing Exchange Server by using RBAC
    • Configuring audit logging in Exchange Server
    • Maintaining Exchange Server
    • Configuring Exchange Server permissions
    • Configuring audit logging
    • Maintaining Exchange Server

منبع درسی:

Course 20345-1-B: Administering Microsoft Exchange Server 2019


جزئیات سرفصل آموزشی دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2019 را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک