دوره حضوری / آنلاین API Architecture Styles(Create Modern Application With REST,gRPC,GraphQL in .Net 8)

دوره حضوری / آنلاین API Architecture Styles(Create Modern Application With REST,gRPC,GraphQL in .Net 8)

نام دوره:

دوره آموزشی API Architecture Styles - Create Modern Application With REST,gRPC,GraphQL in .Net 8


اهداف دوره:

در این دوره آموزشی جامع، ما به بررسی و تحلیل سه سبک محبوب و موثر معماری API در دنیای تکنولوژی امروز یعنی REST, gRPC, و GraphQL خواهیم پرداخت. هدف اصلی این دوره، مسلح کردن توسعه‌دهندگان به دانش کافی برای ایجاد راه‌حل‌های قابل اطمینان و کارآمد API است که پیشرفته‌ترین و مرتبط‌ترین تکنیک‌های موجود در .NET 8 را به کار می‌گیرد. شرکت‌کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه هر یک از این سبک‌ها را با درکی عمیق از مبانی، بهترین شیوه‌ها و تفاوت‌های کاربردی آن‌ها، به صورت عملی پیاده‌سازی کنند.

علاوه بر مفاهیم و استراتژی‌های تئوری، این دوره شامل موارد عملی فراوانی است که فرصت‌هایی برای تمرین و تقویت مهارت‌های توسعه و اجرای API در سناریوهای واقعی را فراهم می‌کند. تاکید ویژه‌ای بر ارزیابی امنیتی، نگهداری و مقیاس‌پذیری API‌ها خواهد بود تا شرکت‌کنندگان برای مواجهه با چالش‌های به هنگام در محیط‌های توسعه نرم افزاری مجهز شوند. در پایان این دوره، توسعه‌دهندگان نه تنها در ایجاد API‌های سازگار و کارآمد مهارت خواهند داشت، بلکه توانایی اتخاذ تصمیمات فنی مناسب برای نیازهای خاص پروژه خود را نیز کسب می‌کنند.


مخاطبین دوره:

تمامی افرادی علاقمند به یادگیری مباحث معماری و تولید برنامه های مقیاس پذیر می باشند، می توانند در این دوره شرکت نمایند. در بازار کار امروز دیگر دانستن مباحث کلی انتظارات کارفرما را برطرف نمیکند و افراد باید مهارت های زیادی یاد گیرند.
ما در سماتک بر اساس تجربه و شناخت دقیق بازار کار دوره ای پروژه محور را طراحی کردیم.


پیشنیاز دوره:

گذراندن دوره #C پیشرفته


مدت دوره:

40 ساعت


دستاورد:

با شرکت در این دوره آموزشی، دانشجویان ابتدا با مقدمات و کلیات مربوط به API و اصول طراحی سرویس‌های وب آشنا خواهند شد. آنها مهارت‌های لازم برای ایجاد رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی و کارآمد با استفاده از سبک‌های معماری REST, gRPC و GraphQL را در محیط .NET 8 فرا خواهند گرفت. تمرکز عمده‌ی دوره بر تحلیل و مقایسه‌ی این روش‌ها با هدف درک عمیق‌تر مزایا و معایب هر کدام از آنها در کنار آشنایی با موقعیت‌های کاربردی مناسب برای هر سبک است.

در طول این دوره، دانشجویان به صورت عملی با پیاده‌سازی API های واقعی از طریق تمرین‌ها و پروژه‌های کاربردی، تجربه‌های مهمی کسب خواهند کرد. این تمرین‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود در زمینه تست، اعتبارسنجی، امنیت، و مستندسازی API‌ها را تقویت نمایند. مهمتر از همه، این دوره به آن‌ها امکان می‌دهد که درک کنند چگونه API‌ها را به صورتی که با سیستم‌های کلاینت مختلف سازگاری داشته باشند، طراحی و توسعه دهند. این امر برای دانشجویان فرصتی برای توسعه مهارت‌های مربوط به بهینه‌سازی و عیب‌یابی در محیط‌های پیچیده و چندلایه‌ی نرم‌افزاری را فراهم می‌آورد.

پس از پایان این دوره، دانشجویان قدرت تحلیل و انتخاب استراتژی‌های مناسب برای توسعه API ها متناسب با نیازهای خاص هر پروژه را خواهند داشت. توانایی آنها در پیاده‌سازی راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر و پایدار که می‌توانند بار کاری بالا را مدیریت کرده و ارتباطات بین سرویس‌ها را بهینه‌سازی کنند ، پرورش می‌یابد. در نهایت، دانش‌آموختگان این دوره با دانشی جامع و آمادگی کامل برای مواجهه با چالش‌های مربوط به معماری API در دنیای واقعی نرم‌افزار، وارد بازار کار خواهند شد.


سرفصل مطالب آموزشی:

API Architecture Styles

 

Introduction to APIs and Web Services

Understanding API fundamentals

Overview of Web Services

The role of HTTP in Web APIs

RESTful API Design

 REST principles and Best Practices

 Designing RESTful services

Implementing CRUD operations in .NET 8

 Error handling and status codes

 Building and Consuming gRPC Services

Introduction to gRPC and Protocol Buffers

Defining gRPC services and messages

Implementing gRPC in .NET 8

Comparison with REST: Performance and Usability

Implementing GraphQL APIs

Understanding GraphQL queries, mutations, and subscriptions

Designing and constructing a GraphQL schema

Optimizing data fetching with GraphQL

Security considerations in GraphQL

API Security and Best Practices

Authentication and Authorization mechanisms

Securing API endpoints

API Keys, OAuth, and JWT tokens

CORS policies and best practices

Testing and Documentation

Unit Testing of API Endpoints

Integration Testing Strategies

Automated Documentation Tools (Swagger/OpenAPI)

API Performance Tuning and Optimization

Caching strategies and content compression

Rate Limiting and Throttling

Profiling and Load Testing

API Versioning and Evolution

Strategies for versioning APIs

Handling breaking changes

Deprecating API endpoints

 

 

Entity Framework

 

 

Introduction to Entity Framework

 Definition and purpose of Entity Framework.

Role of EF in database interactions.

Advantages of using EF in C# applications.

EF Versions

Getting Started with EF in C#

Setting up an EF project in Visual Studio.

Configuring the database connection.

Creating a simple data model using EF annotations.

Code-First Approach

Explanation of the Code-First development approach.

Creating entities, relationships, and configuring the database using code.

Migrations and updating the database schema.

Code-First vs Database-First

CRUD Operations with EF

Performing Create, Read, Update, and Delete operations using EF.

Writing LINQ queries for data retrieval.

Saving changes to the database.

Querying and Filtering Data

Utilizing LINQ to Entities for querying data.

Filtering and projecting data in EF queries.

Understanding lazy loading and eager loading.

Optimizing Performance with EF

Techniques for optimizing EF queries.

Using caching and reducing database round-trips.

Handling large datasets efficiently.

Concurrency and Transactions

 Managing concurrent data access with EF.

Understanding optimistic and pessimistic concurrency.

Implementing transactions in EF.جزئیات سر فصل آموزشی دوره API Architecture  را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک