دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001

دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001

نام دوره:

دوره آنلاین ISMS، تشریح الزامات و استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی داخلی ISO 27001:2013


مدت دوره:

24 ساعت


پيش نياز:

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت امنیت


خلاصه دوره

در این دوره شما با مفاهیم زیر اشنا می شوید:
• تعریف داده و اطلاعات
• اطلاعات و اهمیت آن در سازمان
• امنیت اطلاعات و جایگاه آن در سازمان
• انواع ریسک ها
• روش های شناسایی و مقابله با نقاط نفوذ
• شناسایی نقاط قوت و ضعف سخت افزار
• نرم افزار و شبکه ( از بعد امنیتی)
• آموزش و نهادینه کردن مفاهیم اطلاعات در سازمان
• مدیریت فرآیند ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011
• اجرای اثربخش ممیزی


مخاطب های دوره:

• نمایندگان مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت
• مدیران سازمان ها و مشاوران سیستم های مدیریت
• کارشناسان سیستم های مدیریت و IT


اهداف دوره:

آشنایی با روش های ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در راستای استقرار موثر و بهبود مستمر در سازمان


سرفصل های دروه:

• معرفی مدیریت امنیت اطلاعات
• مروری بر الزامات استاندارد ISO 27001 : 2013 و ارتباط آن با استاندارد راهنمای ISO 17799 : 2013
• مدیریت فرآیند ممیزی
• نگرشی بر فرآیند ممیزی
• اجرای ممیزی
• آشنایی با روند گزارش دهی در فرآیند ممیزی
• همراه با تمرین ها و کارگاه های آموزشی مرتبطجزئیات سرفصل آموزشی دوره آنلاین ISMS را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک